Show Mobile Navigation

13 Ιουνίου 2024

,

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣτΕ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 13 Ιουν 2024


Στηρίζουμε την κινητοποίηση στο ΣτΕ

Για το ωράριο των νηπιαγωγών

             Πέμπτη 13 Ιουνίου, 09:00 π.μ  (Πανεπιστημίου 47-49)  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου εκδικάζεται η δικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ από συναδέλφους νηπιαγωγούς για τη διεκδίκηση  του κοινού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από την οργανικότητα του σχολείου. Η προσφυγή αφορά το ωράριο των συναδέλφων που υπηρετούν σε ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία (που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων)

Το ωράριο των νηπιαγωγών ενώ νομοθετήθηκε ώστε υποτίθεται να υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων( με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013 το οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 12 του Ν.1566/1985§7 που ορίζει:«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου) :«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών), κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του» (Α΄24).
 τελικά λόγω των σημαντικών διαφορών/ζητημάτων στη λειτουργία του νηπιαγωγείου όχι απλώς δεν εξασφαλίζεται η μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά αντίθετα το ωράριο των νηπιαγωγών είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα σε όλες/ους τους εκπαιδευτικούς.

Το  Συντονιστικό Νηπιαγωγών θεωρεί πως άμεσα: στη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων  πρέπει να συζητηθούν τα παρακάτω ζητήματα που αφορούν, όχι μόνο το Νηπιαγωγείο, αλλά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και καλεί συλλόγους και τη ΔΟΕ  να δεσμευτούν για   ενημερώσεις – κινηματικές διαδικασίες –ένδικα μέσα σχετικά με τα παρακάτω κρίσιμα θέματα:


A.Ωράριο νηπιαγωγών και μισθός εκπαιδευτικών (χρονοδιάγραμμα κινήσεων ως Ομοσπονδία σε όλες τις απαραίτητες κινηματικές και νομικές ενέργειες για την άρση της ανισότητας μεταξύ των μελών της, ως προς το δικαίωμα της εργασίας και του δίκαιου υπολογισμού του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών γενικότερα.

 B. Σχολική στέγη και ασφάλεια  (χρονοδιάγραμμα ανέγερσης νέων κτιρίων – μεταφορά ενοικιαζόμενων ακατάλληλων κτιρίων και αντικατάσταση των προκάτ που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της υποχρεωτικότητας του Νηπιαγωγείου με ανέγερση νέων σύγχρονων κτιρίων που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών)Κανείς μόνος
Γ.Αλλαγή Αναλυτικών Προγραμμάτων- (προς ποια κατεύθυνση υλοποιούνται οι αλλαγές;)

Παραθέτουμε σύντομο ιστορικό γύρω από το ωράριο μας

Για το ζήτημα αρχικά της μη ύπαρξης ωραρίου των Νηπιαγωγών το Συντονιστικό Νηπιαγωγών είχε πάρει την πρωτοβουλία το 2007 καταθέτοντας στο Υπουργείο Παιδείας υπόμνημα με αρ.πρωτ. 406/26-11-2007και 4.500 υπογραφές συνάδελφων και έχει ασκήσει επανειλημμένα πίεση προς τη ΔΟΕ και τους συλλόγους προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιώντας κινηματικά και νομικά μέσα. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποίησε συνάντηση με όλες τις πολιτικές ηγεσίες(πλην της τωρινής) για τα ζητήματα του Νηπιαγωγείου,έχει ασκήσει πίεση για τη νομοθέτησή του (2013). Δεν εισακούστηκε δυστυχώς στην έκδοση Υπουργικής απόφασης (2016), αφού δεν υιοθετήθηκε η προτεινόμενη εισήγηση που είχε δημοσιεύσει και παραδώσει στο Υπουργείο το Συντονιστικό Νηπιαγωγών.

Μέσα από διαδικασίες βάσης (πανελλαδικές συναντήσεις) και τις ΓΣ συνέδρων έχει καταφέρει να συμμετέχει στη διαμόρφωση πλαισίου για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, ψηφισμένου σχεδόν από όλες τις παρατάξεις που έγινε θέση του κλάδου.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών με συνέπεια και υπευθυνότητα, όπως δεσμεύτηκε στις/στους συναδέλφισσες/ους Νηπιαγωγούς στις δυο τελευταίες πανελλαδικές συναντήσεις, έχει καταθέσει προς τη ΔΟΕ τις προτάσεις των Νηπιαγωγών και συμμετείχε σε συνάντηση με τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ προκειμένου να διερευνηθεί η ασφαλής νομική πίεση προς την παρακάτω κατεύθυνση.

Παραθέτουμε το τελευταίο μας ψήφισμα:


ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Π.Ε./ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

Συνάδελφοι,
Η αρχή της ισότητας προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται, όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν.
Για την προώθησή του αιτήματος, και με βάση τις θέσεις του κλάδου , θεωρούμε πως η ΔΟΕ πρέπει να αναλάβει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες(κινηματικές και νομικές).
Όπως ήδη γνωρίζετε και μετά τους συνεχείς αγώνες που δώσαμε μαζί (ΔΟΕ-Συντονιστικό Νηπιαγωγών) με όλη τη βάση του κλάδου των νηπιαγωγών το ωράριο των νηπιαγωγών νομοθετήθηκε το 2013 (με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013 το οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 12 του Ν.1566/1985§7 που ορίζει:«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών), κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του» (Α΄24).
Μετά από συνεχή πίεση όλων μας (Υπουργείο Παιδείας –Γ.Σ.Αντιπροσώπων ΔΟΕ) εξειδικεύτηκε τρία χρόνια μετά, χωρίς βέβαια να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις του Συντονιστικού Νηπιαγωγών που έφεραν υπογραφές χιλιάδων Νηπιαγωγών. Με την Υπουργική Απόφαση 
αριθ. 127187/E1/01-08-2016(Φ.Ε.Κ. 2524/2016) ορίστηκε το ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου ενιαία με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, όπως ισχύει έως σήμερα Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία

Παρόλο που το ωράριο υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές που δυσχεραίνουν το έργο του/της Νηπιαγωγού όπως :

Τα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμιά μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, η δε Προϊσταμένη καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.
• Ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών γίνεται σε 45λεπτα,οπότε από 8:15 έως 1:15 είναι 6 διδακτικές ώρες για το Δημοτικό ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες.
• Η ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά  και σε σχέση με το αν έχουν πρωινή υποδοχή ή όχι (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης).
• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία, αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου.Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο Προϊσταμένη/ος δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.
• Η επιτηδευμένη σύγχυση σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος.

– Ζητάμε εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία,ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.
– Ζητάμε υπολογισμό του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας .
– Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Στην υποδοχή-αποχώρηση,στην ώρα σίτισης, στο διάλειμμα οι νηπιαγωγοί διδάσκουν στάσεις ζωής και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν απλή επιτήρηση αλλά επιπλέον χρειάζονται επαυξημένη προσοχή και πρέπει να υπολογίζονται στο διδακτικό χρόνο.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/el/upourgeio_paideias_kai_threskeumaton_bouleutes_did_orario_nepiagogon_isoteta_kai_isonomia_gia_olous_tous_ekpaideutikous/?fpla

Το  θέμα της αποκατάστασης της αδικίας αυτής έχει μπεί στη συζήτηση για τη Συλλογική μας Σύμβαση  αλλά  το  Υπουργείο Παιδείας δεν παρουσιάζεται καν στη συγκεκριμένη διαδικασία.

 https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/432633_syntonistiko-nipiagogon-asfaleia-mathiton-sto-nipiagogeio

https://e-wall.net/11657/syntonistiko-nipiagogon-meiosi-orar/

https://sites.google.com/site/syntonistikonipiagogon/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%89%CF%81%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7

https://www.e-prologos.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF/

https://www.ethnos.gr/greece/article/195939/orarionhpiagogonposnadoyleyeis6oresallanametrane5kaiallaparaloga

 

Author Image

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ :

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ενίσχυση της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και πιστεύουμε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια ενωμένη εκπαιδευτική κοινότητα.
Συζητάμε, διεκδικούμε, διαδηλώνουμε , γινόμαστε ενεργοί πολίτες γιατί μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία είναι εφικτή!

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου