Show Mobile Navigation
Νεοτερα

16 Ιουλίου 2023

ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 16 Ιουλ 2023

Σε καιρούς που διεθνώς καλλιεργούνται τάσεις ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης, σε καιρούς βαθιάς κρίσης, η θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστου τμήματος της 14χρονης δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, ως βάσης του δημόσιου δωρεάν σχολείου, ως βασικού πυλώνα υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης είχε και εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τον κόσμο της εκπαίδευσης αλλά για όλη την κοινωνία.   Ιστορικό σημείο επίτευξης μιας κοινωνικής και εκπαιδευτικής κατάκτησης αποτέλεσε η ψήφιση της παραγράφου 3, του άρθρου 33 στο Νόμο 4521/2018 , σύμφωνα με την οποία η μονοετής υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση έγινε σταδιακά διετής με βάθος χρόνου υλοποίησης τα τρία έτη.
Η θεσμοθέτηση αυτή έδωσε το δικαίωμα σε όλα τα παιδιά ηλικίας 4 – 6 ετών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, χωρίς να αποτελούν λαχείο σε κληρωτίδα, να ανιχνεύονται εγκαίρως οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες ώστε να μπορεί να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη (όταν η πολιτεία διασφαλίζει την χωρίς καθυστερήσεις πορεία της διαδικασίας). Ταυτόχρονα, αποσυμφόρησε τους παιδικούς σταθμούς και διευκόλυνε τα μικρότερα παιδιά να βρίσκουν μια θέση σε αυτούς. Επιπλέον, η ρύθμιση έδωσε τη δυνατότητα του καθορισμού – διαχωρισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων που επί σειρά ετών επικαλύπτονταν. Φυσικά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει ακόμη να γίνουν, όπως η χρηματοδότηση ενός γενναίου προγράμματος σχολικής στέγης με σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, ο μαζικός διορισμός εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού, η μείωση μαθητών σε 15 ανά νηπιαγωγό, η δημιουργία τμημάτων ένταξης σε κάθε νηπιαγωγείο κ.ά.

Στην ομιλία του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκου Πιερρακάκη στο πλαίσιο της συζήτησης επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης μεταξύ άλλων ακούσαμε για την προσχολική εκπαίδευση ότι:
«Το όραμα μιας προσχολικής αγωγής μέχρι το 6ο έτος της ηλικίας, αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με έρευνες, η επένδυση στην προσχολική αγωγή είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια κοινωνία σε σχέση με κάθε άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα. Στην Ελλάδα συναντάμε μέχρι σήμερα κατακερματισμό αυτών των αρμοδιοτήτων. Η Κυβέρνηση επιλέγει την άρση της πολυδιάσπασης αυτής, υπό το Υπουργείο Παιδείας ώστε να δοθεί στην προσχολική αγωγή ενιαία κατεύθυνση. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος, η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική αγωγή και υπογραμμίζουμε και την έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών προκλήσεων στα παιδιά με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση»
Η εκπαιδευτική κοινότητα αυτές τις ημέρες αναρωτιέται για το τι μέλει γενέσθαι της δημόσια εκπαίδευσης και τι σημαίνουν όλα αυτά για το Δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο 

Τι σημαίνει άρση πολυδιάσπασης και ενιαία κατεύθυνση; 

Είναι γεγονός ότι όταν μιλάμε για προσχολική αγωγή και εκπαίδευση δε μιλάμε για κάτι ενιαίο, ούτε ομοιογενές ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, αλλά ούτε και εκτός Ευρώπης. Γεγονός αποτελεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικτύου «Ευρυδίκη» (https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/) όλες οι χώρες της Ευρώπης προσπαθούν να αυξήσουν τη συμμετοχή των παιδιών στην ποιοτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Επιπλέον, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν όμως διακριτή συστηματική διδασκαλία για την εκπαίδευση των παιδιών πριν την έναρξη του Δημοτικού στο πλαίσιο της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης (ISCED), που αλλού ονομάζεται προδημοτική εκπαίδευση (Κύπρος), αλλού πρώιμη εκπαίδευση (Φινλανδία), αλλού σχολείο παιδικής ηλικίας (Ιταλία), αλλού Νηπιαγωγείο (Δανία, Ελλάδα), αλλού προσχολικό σχολείο (Γαλλία) κ.ά. και όλες εντάσσονται στο επίπεδο ISCED 020 . Οι διαφορετικές επιλογές συνδέονται άρρηκτα με τις ιστορικές παραδόσεις κάθε χώρας, με το ρόλο της οικογένειας σε αυτές, αλλά και με τις σπουδές των εκπαιδευτικών.
Ο διακριτός ρόλος των δομών (παιδικών σταθμών και Νηπιαγωγείων), που αναφέρεται από τον υπουργό ως κατακερματισμός, δε σημαίνει και υποβάθμιση. Μάλιστα, όπως είναι γνωστό, όσο περισσότερο αναπτυγμένη είναι μια κοινωνία, τόσο πιο ειδικευμένες υπηρεσίες παρέχει στους πολίτες της. Στην Ελλάδα, αυτό στην εκπαίδευση, οδήγησε στο διαχωρισμό παιδικών σταθμών και Νηπιαγωγείων, όπου τα μεν πρώτα υπάγονταν στο υπουργείο Υγείας και τώρα στο Εργασίας, ενώ τα δεύτερα στο Παιδείας. Λόγω της διακριτής του δομής, όλα αυτά χρόνια, το ελληνικό Νηπιαγωγείο αναμφίβολα παρέχει περισσότερο εξειδικευμένη και υψηλού τύπου αγωγή και εκπαίδευση.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο

Τι σημαίνει ανάπτυξη κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος; 

Οι εκπαιδευτικοί πάντα υποστήριζαν πως πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στα προγράμματα σπουδών (14χρονη εκπαίδευση) και μια ομαλή μετάβαση από το ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο άλλο, μια συνέχεια για το παιδί και μια συνεργασία των εν δυνάμει υποσυστήματων (οικογένεια – νηπιαγωγείο – δημοτικό σχολείο). Η συνέχεια αυτή συμβάλλει στην προσαρμογή των παιδιών στις νέες αλλαγές, συντελεί στη σχολική τους εξέλιξη, στην κοινωνικοποίηση τους, στην ακαδημαϊκή τους πορεία (Γουργιώτου, 2008). Αυτό όμως δε σημαίνει κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλες τις βαθμίδες (0 - 18), αλλά αναλυτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών κάθε ηλικίας, σεβόμενοι τους προσωπικούς ρυθμούς ανάπτυξης των παιδιών, αναλυτικά προγράμματα που δημιουργούν λειτουργικές μεταβάσεις από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα, αλλά και με κοινές κατευθυντήριες παιδαγωγικές γραμμές.
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο 

Αποτελεί η παροχή δημόσιας, ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας; 

Ωστόσο, όταν το αγαθό δεν παρέχεται από την Πολιτεία αλλά από τρίτους , θα συμβαίνει υπό την αυστηρή εποπτεία της πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας, με όρους και προϋποθέσεις; 

Για μας τις/τους Νηπιαγωγούς αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει ποιοτική εκπαίδευση και ειδικά στην περίπτωσή μας που η εκπαιδευτική διαδικασία αφορά μικρά παιδιά. Όμως, η πραγματικότητα έχει δείξει ότι ο χώρος αγωγής και εκπαίδευσης της προσχολικής ηλικίας, γίνεται συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης ανθρώπων με μοναδικό στόχο το κέρδος, με αποτέλεσμα το προσωπικό (συνήθως απόφοιτοι ΙΕΚ, ή πρώην ΤΕΙ) όχι μόνο να αμείβονται με τον κατώτερο μισθό, αλλά να διεκπεραιώνουν πλήθος εργασιών που δεν είναι στο καθηκοντολόγιο τους (όπως συνοδεία με σχολικά, υποχρεωτικά καλοκαιρινά camp).


ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο
Τι σημαίνει ελεύθερη επιλογή σχολείου, και πως ίσως συνδέεται με την «λεγόμενη πολυδιάσπαση» όταν ήδη στους παιδικούς σταθμούς υπάρχει η ελεύθερη επιλογή διαμέσου των voucher;                  

Η ελεύθερη επιλογή σχολείου , ειδικά για το χώρο της Προσχολικής Αγωγής, είναι η μεταφορά κρατικών πόρων στην ιδιωτική μέσω voucher; 

H ελεύθερη επιλογή σχολείου εκτός από τις κατηγοριοποιήσεις σχολείων που θα γίνουν άμεσα, αν εφαρμοστεί, δε σημαίνει και παράλληλα την άρση της υποχρέωσης της πολιτείας να χτίσει νέα σχολεία, εκεί που δεν υπάρχουν ή είναι παλιά, να επιμορφώνει συνεχώς τους εκπαιδευτικούς;   

Η απουσία της πολιτείας να παρέχει δημόσια και δωρεάν τα δημόσια αγαθά της υγείας και της παιδείας, έχει δημιουργήσει στο γενικότερο χώρο της προσχολικής και της ειδικής αγωγής μια «βιομηχανία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών» που ανθίζει και εκθρέφεται εισπράττοντας από τις χειμαζόμενες ελληνικές οικογένειες εκατομμύρια ευρώ.  Αυτό σε συνδυασμό με το voucher που ήδη έχει εισαχθεί στους παιδικούς σταθμούς (αλλά όχι ακόμη στο δημόσιο σχολείο) αποτελεί ένα από τα κεντρικά μέτρα του νεοφιλελευθερισμού. Στη νεοφιλελεύθερη συλλογιστική (Μίλτον Φρίντμαν) οι μαθητές και γονείς είναι οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα και τα σχολεία γίνονται καταστήματα που τα πουλούν. Το σχολείο πια μετατρέπεται σε αυτόνομη επιχείρηση και η παιδεία εμπορευματοποιείται με στόχο το κέρδος.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο  
Τι εννοεί το Υπουργείο όσον αφορά στην έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση; 

 Ως προς την ανίχνευση: Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα τα ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης) ως προς τη στελέχωση, τους χώρους και τα εργαλεία, τα οποία έχουν οδηγήσει σε μη έγκαιρη αξιολόγηση και υποστήριξη των σχολείων, των μαθητών και των οικογενειών τους.

Ως προς την έγκαιρη παρέμβαση: Η έγκαιρη παρέμβαση για να είναι έγκαιρη πρέπει να παρέχεται σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Αντίθετα, μέχρι σήμερα, τα νηπιαγωγεία -στα οποία φοιτούν μαθητές από 3.8 έως 7.5 ετών - αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε σταθερές δομές παροχής ειδικής εκπαίδευσης (Τμήματα Ένταξης, ειδικά νηπιαγωγεία). Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, αν και απαραίτητο, συχνά μοιράζεται μεταξύ σχολείων ή τμημάτων ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν παρέχεται ποτέ.
Ως νηπιαγωγοί, θεωρούμε ότι η επίλυση των προβλημάτων των ΚΕΔΑΣΥ, ώστε να ανταποκρίνονται εγκαίρως στο ρόλο τους, η ίδρυση και λειτουργία ενός Τμήματος Ένταξης σε κάθε νηπιαγωγείο, η παροχή βοηθητικού προσωπικού και παράλληλης στήριξης – όπου και όταν χρειάζεται (καθόλη τη διάρκεια του έτους), είναι ο μόνος τρόπος ώστε να υπάρχει έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα παραπάνω αποτελούν πάγια αιτήματά μας τα οποία, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, δεν έχουν ικανοποιηθεί ως τώρα.
Προτίθεται το Υπουργείο να τα υλοποιήσει;
Επίσης, η επαρκής αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών/τριών και των οικογενειών απαιτεί την παροχή υποστηριξης από την πολιτεία με κοινωνικές υπηρεσίες, οικονομική ενίσχυση των οικογενειών και δωρεάν θεραπευτικά προγράμματα για τους μαθητές. Τα παραπάνω θα ενισχύσουν το ρόλο του σχολείου και θα εξασφαλίσουν την ουσιαστικά έγκαιρη παρέμβαση.
Ποιες είναι  άραγε οι θέσεις και οι προθέσεις της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό;

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο
Ως προς την αναφορά του Υπουργού ότι όλα τα παιδιά είναι μοναδικά, όλα τα παιδιά χρειάζονται ειδική προσοχή, ειδικό ενδιαφέρον και κυριολεκτικά ειδική αγωγή. Πώς θα γίνει αυτό;

Πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη η εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη αγωγή και εκπαίδευση, όταν σε ένα τμήμα 25 παιδιών (και εν δυνάμει 27 βάσει νόμου) αντιστοιχεί μία/ένας Νηπιαγωγός, όταν σε όλη την Ευρώπη είναι τουλάχιστον δύο; Πώς μπορεί μια/ένας Νηπιαγωγός μόνη/ος του να αφιερώσει την ειδική προσοχή που χρειάζεται ο κάθε μαθητής/τρια όταν σε κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου υπάρχουν τουλάχιστον ένα νήπιο με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες;
Αν η έμφαση στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός δεν συνοδευτεί με στελέχωση ενός επιπλέον εκπαιδευτικού ανά τμήμα, τότε η αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης είναι καταδικασμένη να παραμείνει στα χαρτιά.

Ζητάμε από τη ΔΟΕ στην επικείμενη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να θέσει όλα τα παραπάνω ερωτήματα και να απαιτήσει να πάρει απαντήσεις για το σχεδιασμό, καθώς και να διαμορφώσει το σχέδιο δράσης για το Νηπιαγωγείο.


ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
•    Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ανά νηπιαγωγείο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου
•    Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθεσιών σχολείων της πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωσή του με το ωράριο της Β/θμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς. Υπολογισμός ολοκλήρου του χρόνου παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο ως διδακτικού χρόνου για τους/τις Νηπιαγωγούς.
•    Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης
•     Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη
•    Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσος μόνιμος διορισμός των απαιτούμενων Νηπιαγωγών
•    Διορισμός όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
•    Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
•    Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
•    Τήρηση της αναλογίας παιδιών / τετραγωνικών μέτρων με βάση τις προδιαγραφές ΟΣΚ (1 παιδί ανά 3 τετραγωνικά μέτρα)
•    Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων
•    Διορισμό μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, σχολικοί βοηθοί, σχολικοί νοσηλευτές)
•    Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Διορισμός μόνιμου ειδικού επιστημονικού προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές)
•    Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής
•    Στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς μητρικής γλώσσας για τα παιδιά των προσφύγων,
•    Αύξηση της χρηματοδότησης, ειδική χρηματοδότηση για παιδαγωγικό υλικό ώστε να διασφαλιστεί ο δωρεάν χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου.
•    Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους
•    Σε κάθε νηπιαγωγείο να τοποθετηθεί και μια νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής για τη στήριξη παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες
•    Δωρεάν σίτιση όλων των παιδιών και δωρεάν εμβολιασμούς  για όλα τα παιδιά


12 Φεβρουαρίου 2023

Άλωση της Δημόσιας εκπαίδευσης διαμέσου της αξιολόγησης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 12 Φεβ 2023

Ο κόσμος είναι μια σφαίρα μαγική
που πάει του χαμού αν δεν πετάξει ο άνθρωπος
αν δεν μπορεί να δει το διάφανο αστραφτερό γυαλί της.
Γι’ αυτό κι εγώ διαλαλώ
αυτή την καθαρότητα που ούτε στιγμή δε φυλακίζεται
κι έμαθα απ’ τα πουλιά
τη διψασμένη ελπίδα,
τη σιγουριά και την αλήθεια του πετάγματος.

PabloNerouda

Συναδέλφισσες/οι
Σύσσωμος ο κλάδος μας αυτή τη στιγμή δίνει μια μάχη υπεράσπισης του δημόσιου και δωρεάν σχολείου, των αξιοπρεπών εργασιακών σχέσεων αυτών που εργάζονται σε αυτό, τη διαφύλαξη του ενιαίου χαρακτήρα του ενάντια στον κατακερματισμό της γνώσης, όπου η χαρά της δημιουργίας κυριαρχούν και δεν είναι κουτάκια σε δείκτες και κριτήρια.
Όλοι γνωρίζουμε πως ήδη στα κράτη που εφαρμόστηκε η αξιολόγηση οδήγησε σε κατηγοριοποίηση των σχολείων. Σε άλλες περιπτώσεις επέφερε κλείσιμο σχολείων όπως στις ΗΠΑ (βλέπε DianeRavitch), ή μετέτρεψε τη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς επιφορτίζοντας στους εκπαιδευτικούς με επιπλέον γραφειοκρατικές – διοικητικές διαδικασίες εις βάρος της παιδαγωγικής λειτουργίας. Επιπλέον, δημιούργησε όρους ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητας  ακυρώνοντας τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης και καλλιέργειας κλίματος συνεργατικότητας και  παιδαγωγικής ελευθερίας.
Συνάδελφοι νεοδιόριστοι καλούνται ή έχουν καλεστεί για ατομική αξιολόγηση εκβιαστικά με όχημα τη μονιμοποίησή τους -μερικοί εκ των οποίων έγιναν αποδέκτες εγγράφων «ακύρωσης» των μονιμοποιήσεών τους και εν συνεχεία αντίστοιχοι Διευθυντές-ντριες / Προϊστάμενοι-ες νηπιαγωγείων θα καλεστούν καταρχήν να αξιολογήσουν τους συναδέλφους στο πεδίο β , και κατόπιν να αξιολογηθούν και οι ίδιοι-ες σύντομα. Η επιβολή κλίματος φόβου διαμέσω των εγκυκλίων του Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας για «καθαιρέσεις στελεχών» είναι κενά περιεχομένου, τη στιγμή που ακολουθούμε τις νομικά κατοχυρωμένες αποφάσεις της ΔΟΕ, αλλά και γνωρίζοντας ότι σε ένα μεγάλο αριθμό Νηπιαγωγείων (μονοθέσιων πρωινής λειτουργίας) οι Προϊσταμένες/οι έχουν τοποθετηθεί με ανάθεση και βρίσκονται υπό καθεστώς εντατικοποίησης λόγω της αυξανόμενης γραφειοκρατίας που αφαιρεί ώρες από το παιδαγωγικό τους έργο.
Αυτή τη στιγμή όλος ο κλάδος των εκπαιδευτικών δίνει μια μάχη η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ της ΔΟΕ και την ολομέλεια προέδρων της ΟΛΜΕ και την οποία ομόψυχα οφείλουμε να υπερασπιστούμε.
 

Συντασσόμαστε και υλοποιούμε άμεσα τις αποφάσεις της ΔΟΕ.
Τη Δευτέρα υπογράφουμε μαζικά στο σχολείο μας και πρωτοκολλούμε τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή . Η απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κ.λπ. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.
Ενημερώνουμε τους γονείς για τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στο Δημόσιο Σχολείο, προωθώντας προς γονείς το γράμμα της ΔΟΕ, και όπου είναι δυνατόν διοργανώνουμε εκδηλώσεις μαζί με γονείς.
Ενημερώνουμε άμεσα το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της περιοχής μας μόλις έχουμε ατομικό κάλεσμα για αξιολόγηση προκειμένου να παρέμβει. Ήδη υπήρξαν παρεμβάσεις από Πρωτοβάθμιους Συλλόγους
Συμμετέχουμε στις ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις  που διοργανώνονται από το ΔΣ της ΔΟΕ με τους νεοδιόριστους συναδέλφους και με τους Συμβούλους με αρχή την Τρίτη 14/2/2023 στις 6.30 μ.μ. ώστε να ενημερωθούμε πλήρως για το περιεχόμενο των νομοθετημάτων και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης.
Ζητάμε από τους Σ.Ε.Π.Ε. όλης της χώρας διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε που να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Αναρτούμε τα ενιαία κείμενα της Δ.Ο.Ε. για την αυτοαξιολόγηση της Σχολικής μονάδας ώστε να μην είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των σχολείων μας

Την Τετάρτη 15/2 ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ,ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

22 Νοεμβρίου 2022

ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 22 Νοε 2022

Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε αποδέκτες πολλών καταγγελιών  από συναδέλφους νηπιαγωγούς, οι οποίες αν και σταθερά με βάση το ΕΩΠ αναγκάζονται να παράσχουν υπερωριακό διδακτικό έργο, ορισμένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ  την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών τους.
Συγκεκριμένα :
Πρόκειται για  νηπιαγωγεία που λειτουργούν ως 4θεσια και άνω.
Στα νηπιαγωγεία αυτά,  σύμφωνα με όσα ορίζονται από το νόμο, οι εκπαιδευτικοί προβλέπεται να έχουν μείωση ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και επομένως  θα πρέπει να τοποθετηθεί επιπλέον εκπαιδευτικός για την κάλυψη των υπόλοιπων διδακτικών ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται ανάθεση αναγκαστικής υπερωριακής διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, καθώς η παροχή διδακτικού έργου από τις συναδέλφους υπερβαίνει τα χρονικά όρια του νόμιμου ωραρίου εβδομαδιαίας και ημερήσιας εργασίας τους, όπως αυτό έχει καθοριστεί με νόμο και εξειδικευτεί με Υπουργική Απόφαση.
Επιπρόσθετα πολλά από αυτά τα νηπιαγωγεία  διαθέτουν παραρτήματα σε άλλα κτίρια, αρκετά μακριά από την κεντρική σχολική μονάδα, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι καθημερινά να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία τους,  επωμιζόμενοι επιπλέον καθήκοντα και χωρίς καμία στήριξη από το Υπουργείο και τις Διευθύνσεις Π.Ε.
Ωστόσο ορισμένοι Διευθυντές Εκπαίδευσης αρνούνται την πληρωμή των εν λόγω υπερωριών, παρότι  στο εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση ΕΩΠ φαίνονται με το «παράλογο» αιτιολογικό πως  τα νηπιαγωγεία αυτά είναι λειτουργικά  και όχι οργανικά 4/θέσια ,την ώρα μάλιστα που χρόνια τώρα με δική ΤΟΥΣ ευθύνη δεν αποδίδεται η κανονική  οργανικότητα.Τυχαίο άραγε;
Οι νηπιαγωγοί επί σειρά ετών εργαζόμαστε  απλήρωτες πέραν του διδακτικού και εργασιακού συχνά ωραρίου μας να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα νηπιαγωγεία μας αντιμετωπίζοντας την εντατικοποίηση της γραφειοκρατίας και την επιβάρυνση με«νέα» καθήκοντα πέραν του παιδαγωγικού μας ρόλου. Τώρα κάποιοι αποφάσισαν να περικόψουν και τις νόμιμες υπερωρίες,  που αν και ψίχουλα, σηματοδοτούν το δίκαιο μας.
Καλούμε τη ΔΟΕ:
•    να απαιτήσει με  όλους  τους δυνατούς τρόπουςναΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ οι πραγματοποιημένες υπερωρίες των συναδέλφων νηπιαγωγών.
•    να αναλάβει ΑΜΕΣΑ όλες τις απαραίτητες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών σε όλα τα νηπιαγωγεία και τα  ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία σύμφωνα με την ομόφωνη απόφασή της φετινής  91ης ΓΣ ΑντιπροσώπωνΔΟΕ  ώστε να υπάρχει πραγματικά ενιαίο ωράριο για όλους τους εργαζόμενους στην Π.Ε. εκπαιδευτικούς .  

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείαςνα επιλύσει επιτέλους τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν :
•    στη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, όπως η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, οι έγκαιρεςαξιολογήσεις παιδιών από ΚΕΔΑΣΥ, τα τμήματα ένταξης, η σίτιση μαθητών, το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, οι τραπεζοκόμοι και το βοηθητικό προσωπικό, ο επαρκής σύγχρονος εξοπλισμός, τα σύγχρονα ασφαλή και παιδαγωγικά κατάλληλα σχολικά κτίρια.

•    στις εργασιακές συνθήκες των Νηπιαγωγών, όπως τοδιδακτικό ωράριο, η αναπλήρωση σε περίπτωση αδειών, οι απλήρωτες υπερωρίες,  το χωρίς μείωση διδακτικού ωραρίου διοικητικό έργο, τα επαυξημένα  καθήκοντα πάσης φύσης, η γραφειοκρατία, και να δημιουργήσει σε κάθε διεύθυνση Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Νηπιαγωγείων .

Είμαστε εκπαιδευτικοί και ο διδακτικός χρόνος ανήκει στα   στα παιδιά μας, και όχι στη γραφειοκρατία.  
Είμαστε εργαζόμενοι/ες και δε θα ανεχτούμε την εργασιακή εξουθένωση και την απλήρωτη υπερωριακή εργασία.
ΩΣ ΕΔΩ!!! ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ  ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.    ΠΔ 79/1-8-2017
2.    Εγκύκλιος με αρ.Πρωτ με θέμα «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχ. έτος 2022-23»://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%9E%CE%95_-_109162_-_2022_-_pdf.pdf
3.    Διατάξεις του αρ. 14 παρ. 16 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τΑ΄/ 30-9-1985)
4.    Υπουργική Απόφαση 127187/Ε1/2016, (ΦΕΚ 2524/Β/16-8-2016) «Καθορισμός Διδακτικού ωραρίου Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία)
5.    Χρήση μειωμένου ωραρίου ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας https://www.edweek.gr/wp-content/uploads/2022/02/141076_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A9%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%A9%CE%9C%CE%A5%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A814.pdf
6.    Απόφαση 91ης Γ.Σ.Αντιπροσώπων της ΔΟΕ http://doe.gr/%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-91%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/


    


18 Ιουνίου 2022

ΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 18 Ιουν 2022

 

Συναδέλφισσες/οι,
Συνεχίζοντας τον αγώνα η ΔΟΕ έχει αποστείλει για αυτούς που συμμετέχουν στη δράση κατά της αξιολόγησης  τα κείμενα της αποτίμησης για την τελευταία φάση της εσωτερικής αξιολόγησης.  
Επειδή όμως  τις τελευταίες ημέρες έχουμε δεχθεί πολλά ερωτήματα σχετικά, παραθέτουμε κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΦΕΚ 4189/10-9-2021, η εσωτερική αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας την οποία πρέπει να αναρτήσουμε μέχρι τις 25 Ιουνίου στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, οφείλει να αποτυπώνει όλα όσα περιγράφονται στα ενιαία κείμενα. Ανεξάρτητα από τους πόσους άξονες επιλέξαμε για τα σχέδια δράσης, σ’ αυτήν την τελευταία φάση, αναρτούμε αποτίμηση για όλους τους άξονες. Στην πλατφόρμα του ΙΕΠ καλούμαστε να συμπληρώσουμε:
Α. Ταυτότητα σχολικής μονάδας
Β. Αποτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας (για όλους τους άξονες)
Γ. Συνολική αποτίμηση των δράσεων (εξειδικεύουμε στους άξονες που επιλέξαμε)
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό που έχει σταλεί από την Ομοσπονδία .
Πριν την ανάρτηση γίνεται σύγκλιση του  σύλλογου διδασκόντων και σε αυτή τη τελική φάση η ανάρτηση γίνεται (εως 25 Ιούνη) από την /τον Προισταμένη/ο της Σχολικής μονάδας με τους κωδικούς του σχολείου (sch).

16 Μαΐου 2022

ΙΣΟΤΗΤΑ - ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 16 Μαΐ 2022

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υπογράφουμε το ψήφισμα στο Avaaz

Συνάδελφοι, τo Συντονιστικό Νηπιαγωγών ξεκινάει τη συγκέντρωση υπογραφών συναδέλφων Νηπιαγωγών προκειμένου να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς το Υπουργείο Παιδείας για την αποκατάσταση της ισονομίας και της ισότητας του ωραρίου Νηπιαγωγών. Η αρχή της ισότητας προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται, όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν.
Για την προώθησή του αιτήματος, και με βάση τις θέσεις του κλάδου,ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΔΟΕ –ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΣΟ.
Όπως ήδη γνωρίζετε και μετά τους συνεχείς αγώνες που δώσαμε μαζί (Συντονιστικό Νηπιαγωγών – Σύλλογοι ΠΕ –ΔΟΕ) με όλη τη βάση του κλάδου των Νηπιαγωγών, το ωράριο των Νηπιαγωγών νομοθετήθηκε το 2013 με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013, σύμφωνα με τον οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 12 του ν.1566/1985(Α΄24)η παράγραφος 7 που ορίζει:
«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».

Παρόλα αυτά, η νομοθέτηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών δεν ακολουθήθηκε από την Υπουργική Απόφαση που ήταν αναγκαία για την εφαρμογή  του. Μετά από τις συνεχείς πιέσεις όλων μας (προς το Υπουργείο Παιδείας και τις Γ.Σ.Αντιπροσώπων ΔΟΕ) η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε τρία χρόνια μετά. Με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 127187/E1/01-08-2016(Φ.Ε.Κ. 2524/2016) ορίστηκε το ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου ενιαία με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, όπως ισχύει έως σήμερα (Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία), χωρίς όμως να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις του Συντονιστικού Νηπιαγωγών που έφεραν τις υπογραφές χιλιάδων Νηπιαγωγών.

Αν και το (διδακτικό) ωράριο των Νηπιαγωγών υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές που δημιουργούν σημαντικές ανισότητες και μεταξύ μας και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα:
-    Στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), δεν υπάρχει καμιά μείωση ωραρίου των Νηπιαγωγών που υπηρετούν σε αυτά σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και η δε Προϊσταμένη καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.
-    Ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών γίνεται σε 45λεπτα, οπότε από 8:15 έως 1:15 είναι 6 διδακτικές ώρες για το Δημοτικό, ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες.
-    Υπάρχει ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά και σε σχέση με το αν έχουν πρωινή υποδοχή ή όχι (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών καθημερινά ως προς τον διδακτικό χρόνο απασχόλησης).
-    Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η μείωσή του για παροχή διοικητικού έργου καθορίζεταιαπό τον τύπο του Νηπιαγωγείου (πρωινή υποδοχή ή όχι), γεγονόςπου δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.
-    Υπάρχει επιτηδευμένη σύγχυση σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος.

Να επισημάνουμε επίσης, όπως αναφέρεται σε παλαιότερο υπόμνημά μας, ότι «η θέσπιση ανομοιόμορφων ωραρίων στους νηπιαγωγούς, χωρίς αυτή η διάκριση να δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και χωρίς μάλιστα να προβλέπεται είτε ανάλογη αμοιβή, είτε ανάλογη κλιμάκωση, ανάλογα, π.χ. με τα έτη υπηρεσίας, όπως προβλέπει το άρθρο 13 Ν. 1566/85 έρχεται σε αντίθεση προς το άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώμης, η οποία αποτελεί εσωτερικό δίκαιο της χώρας και σύμφωνα με την οποία όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως φύλλου ή άλλης διάκρισης δικαιούνται ίσης αμοιβής και αναγνώρισης για ίσης αξίας εργασία που παρέχουν».
Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο, να θεσπιστούν συγκεκριμένοι και δίκαιοι όροι παροχής της εργασίας μας.

Ζητάμε :
•    εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία-Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα του σχολείου.
•    υπολογισμό του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Η διδακτική ώρα διαρκεί έως 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
•    Η υποδοχή & αποχώρηση, η ώρα σίτισης και το διάλειμμα (μόνιμη εφημερία για τους/τις Νηπιαγωγούς) να λογίζονται ως διδακτικό ωράριο, καθότι στη διάρκειά τους οι Νηπιαγωγοί διδάσκουν στάσεις ζωής και σε καμιά περίπτωση δεν επιτελούν απλή επιτήρηση, ενώ αντίθετα απαιτείται επαυξημένη προσοχή.

Με τις υπογραφές μας, καλούμε τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους Π.Ε. να προτείνουν και να διεκδικήσουμε με όλα τα δυνατά μέσα τις παρακάτω τροποποιήσεις.

    Στην ΥΑ αρ. 127187/Ε1/2016 το παρακάτω πεδίο να διατυπωθεί ως εξής:
Τον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων.
    Στο άρθρο 49 του Ν. 4547/2018 να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αλλαγές:
Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία – Νηπιαγωγεία, ορίζεται ως εξής:
•    Διευθυντές έως 5θεσίων δημοτικών σχολείων  - Νηπιαγωγείων, ώρες 18.
•    Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων - Νηπιαγωγείων, ώρες 10.
•    Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
•    Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
•    Εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων - Νηπιαγωγείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21.
    Ο τρόπος υπολογισμού της διδακτικής ώρας να είναι κοινός για όλη την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία), δηλαδή να διαρκεί έως 45 λεπτά της ώρας.

 1. Παραθέτουμε το πεδίο της ΥΑ 127187/Ε1/2016με τις αλλαγές της που προτείνουμε.
Πρωτοβάθμια προσχολική εκπαίδευση
«Τον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων»(Η διαγραφή είναι η αλλαγή που προτείνεται).

  2.Παραθέτουμε το πεδίο του άρθρου 49 του Ν. 4547/2018 με τις τροποποιήσεις που προτείνουμε.
«β)Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 (του Ν. 1566/85) τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
‘α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία-Νηπιαγωγεία, ορίζεται ως εξής:
•    Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων έως 5θεσίων δημοτικών σχολείων- Νηπιαγωγείων, ώρες 18.
•    Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων- Νηπιαγωγείων, ώρες 10.
•    Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
•    Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
•    Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
•    Εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων - Νηπιαγωγείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21».
(Οι διαγραφές και οι κόκκινες προσθήκες είναι οι αλλαγές που προτείνουμε).


03 Απριλίου 2022

20 Μαρτίου 2022

Tα αναλυτικά προγράμματα, ο ρόλος και ο χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 20 Μαρ 2022

 

 Διαδικτυακή εκδήλωση Δ.Ο.Ε 

Κυριακή 20 Μαρτίου, 7:00 μ.μ.
«Τα αναλυτικά προγράμματα,
ο ρόλος και ο χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου»

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα προβληθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως ομιλητές οι:
Κώστας Μάγος, αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Mαρία Σφυρόερα, αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.), του Ε.Κ.Π.Α.

Βασίλης Τσάφος, καθηγητής στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.), του Ε.Κ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ