Show Mobile Navigation
Νεοτερα

15 Νοεμβρίου 2021

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 15 Νοε 2021

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Στις μέρες μας,  που λαμβάνει χώρα μια από τις πιό άγριες επιθέσεις στο σύνολο της κοινωνίας (πανδημία,οικονομική, υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση, κλειστά σχολεία, επιχειρήσεις, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για οτιδήποτε, μεγάλος αριθμός νεκρών απο covid ) η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα  πληρώνει   το τίμημα  των αποτελεσμάτων αυτών των πολιτικών. 

40.000 μαθητές εκτός Δημοσίων πανεπιστημίων

Τηλεκπαίδευση  για έχοντες και κατέχοντες 

Μηδενική υποστήριξη εκπαιδευτικών –εισαγωγή νέων αντικειμένων με κακογραμμένες κονσέρβες επιμόρφωσης

Συγχωνεύσεις σχολείων,αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 

Κατάργηση των συλλογικών διαδικασιών  και προσπάθεια για εύρεση «συμμάχων-διευθυντών» στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις 

Ελλείψεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικής υποστήριξης, ψυχολόγων 

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 

ΟΧΙ ΩΣ ΜΙΚΡΟΚΛΑΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΛΛΑ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Τα νηπιαγωγεία τα οποία αποτελούν κατά πλειοψηφία  ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες  καλούνται διαμέσω του ενός έως πέντε ανθρώπων να λογοδοτούν  και να ενοχοποιούνται  ως αποκλειστικοί  υπεύθυνοι  για όλες τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος και τις συνέπειες των κοινωνικών παραμέτρων που συγκαθορίζουν την ανταπόκριση του νηπίου στο πρόγραμμα του  Νηπιαγωγείου.

 Στα Νηπιαγωγεία στοχεύουν παράλληλα στην αλλαγή της φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του Νηπιαγωγείου, αλλά και στη συνολικότερη αλλαγή του κλίματος και της κουλτούρας του καθώς εισάγεται η λογική, η στρατηγική και η τακτική της επιχείρησης, όπου το Νηπιαγωγείο παράγει «εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες» τα οποία «πωλούνται» στο μαθητή-νήπιο «καταναλωτή».

Στα Νηπιαγωγεία προωθείται η αρχική  κατηγοριοποίηση  των νηπίων που αξιολογούνται μέσω portfolio (φάκελος αξιολόγησης).

Στα Νηπιαγωγεία επιχειρείται άμεσα η πρώτη είσοδος κουπονιών προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου η παιδεία, κατηγοριοποιείται, αγοράζεται και πωλείται.

 Στα Νηπιαγωγεία η κατάργηση της παιδαγωγικής ελευθερίας  που συντελείται σημαίνει μετατροπή του σε «κάτι άλλο» για τα παιδιά  που θα είναι μετρήσιμο σε φόρμες, βαθμούς και αποτελέσματα και θα εξαφανίζει τη δημιουργικότητα, τον αυτοσχεδιασμό, το διαφορετικό στην εκπαιδευτική  πράξη. 

Στο Νηπιαγωγεία  καλούμαστε να είμαστε  ευπροσάρμοστοι και ελαστικοί  (μέσα από κλίμα φόβου και απειλών)  χωρίς να στοιχίζουμε  ακριβά (υπεύθυνος σχολικής βίας, υπεύθυνος covid, έλεγχος δηλώσεων, self-test, edutesting, διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών - παρουσιολόγια ΕΣΠΑ (invoice), άδειες, καλύψεις κενών, πολιτική  προστασία,  επιβεβαιώσεις–επικαιροποίηση στοιχείων στο καταγραφικό σύστημα Myschool  και μάλιστα με πλήρες διδακτικό και εργασιακό ωράριο και με αμέτρητες υπερωρίες .

ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ  ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Συνάδελφοι όλοι μαζί λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ σε όλα αυτά που καταστρέφουν το Δημόσιο σχολείο, αποσταθεροποιούν τις συνθήκες συλλογικότητας και συντροφικότητας μεταξύ συναδέλφων αλλά και γονέων, απαξιώνουν τους εκπαιδευτικούς, αποκλείουν και κατηγοριοποιούν παιδιά και σχολεία, εισάγουν τακτικές καριέρας  και όχι συλλογικών διαδικασιών και μας απαξιώνουν ως εκπαιδευτικούς.

Συνάδελφοι, τιμούμε το 95% της απεργίας –αποχής  και συνεχίζουμε να δίνουμε μαζικά και δυναμικά  με πολύμορφες δράσεις τον αγώνα μας για το νόμο της Αξιολόγησης-χειραγώγησης –διάλυσης του Δημόσιου σχολείου

Ενημερώνουμε εμπεριστατωμένα  γονείς  για τις επιπτώσεις του νέου νόμου στα παιδιά και στην ποιότητα της μελλοντικής εκπαίδευσης

Συμμετέχουμε στις συλλογικές διαδικασίες των συλλόγων μας

Υλοποιούμε τις αποφάσεις των Συλλόγων μας και της ΔΟΕ 


Ωράριο Νηπιαγωγών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 14 Νοε 2021

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΠΕ  


Συνάδελφοι, τo Συντονιστικό Νηπιαγωγών ξεκινάει τη συγκέντρωση υπογραφών συναδέλφων νηπιαγωγών προκειμένου να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς το Υπουργείο Παιδείας για την αποκατάσταση της ισονομίας και της ισότητας. Η  αρχή της ισότητας προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες  προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν.

Για την προώθησή του αιτήματος, και με βάση τις θέσεις του κλάδου, θεωρούμε  πως η ΔΟΕ πρέπει να αναλάβει να  κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (κινηματικές και νομικές).

Μέσα στην σκληρή και άνιση μάχη που δίνουμε ενάντια στην αξιολόγηση, ένα πολύ μαζικό ρεύμα νηπιαγωγών, ήδη πιεσμένο από την πολιτική του ΥΠΑΙΘ, αναδεικνύει το πολύ μεγάλο πρόβλημα του διδακτικού ωραρίου στα νηπιαγωγεία. Όπως ήδη γνωρίζετε και μετά τους συνεχείς αγώνες που δώσαμε μαζί (ΔΟΕ-Συντονιστικό Νηπιαγωγών) με όλη τη βάση του κλάδου των νηπιαγωγών το ωράριο των νηπιαγωγών νομοθετήθηκε το 2013  (με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013  το οποίο ενσωματώθηκε στον ν. 1566/1985&7 που ορίζει :

«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του» (Α΄24). Μετά από συνεχή πίεση όλων μας (Υπουργείο Παιδείας –Γ.Σ. Αντιπροσώπων ΔΟΕ) εξειδικεύτηκε τρία χρόνια μετά, χωρίς βέβαια να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις του Συντονιστικού Νηπιαγωγών που έφεραν υπογραφές χιλιάδων νηπιαγωγών. Με  την Υπουργική Απόφαση   αριθ. 127187/E1/01-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2524/2016) Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία ορίστηκε το ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου ενιαία με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, όπως ισχύει έως σήμερα.  

Παρόλα αυτά, αν και το ωράριο υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές/ζητήματα  που δυσχεραίνουν το έργο του/της νηπιαγωγού  όπως:

• Τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά  σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και η/ο  δε Προϊσταμένη/ος καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας. 

• Ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών γίνεται σε 45λεπτα, οπότε από 8:15 έως 1:15 είναι 6 διδακτικές ώρες για το Δημοτικό ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες.

• Υπάρχει ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά  και σε σχέση με το αν έχουν πρωινή υποδοχή ή όχι (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης)

• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού  καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου. Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο  Προϊσταμένη/ος  δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο  κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων. 

• Υπάρχει επιτηδευμένη  σύγχυση σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων και το διάλειμμα δεν υπολογίζονται στο διδακτικό χρόνο. 

Ζητάμε εφαρμογή του νόμου  για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα.

Ζητάμε υπολογισμό του ωραρίου των νηπιαγωγών  με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας . Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 

Επειδή κατά τη διάρκεια της υποδοχής-αποχώρησης, της σίτισης και του διαλείμματος οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν τους μαθητές αλλά διδάσκουν βασικές δεξιότητες και στάσεις ζωής ενώ χρειάζεται να έχουν και επαυξημένη προσοχή, ζητάμε αυτό να υπολογίζεται στο διδακτικό χρόνο.27 Μαΐου 2021

Δομικές αλλαγές στο νηπιαγωγείο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 27 Μαΐ 2021

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ! 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΟΠΛΕΥΡΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ! 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ 


Δεν αποτελεί πλέον έκπληξη αλλά δυστυχώς συνήθη πρακτική ο τρόπος που το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση νομοθετούν για την παιδεία.Πριν λίγες ημέρες, η Υπουργός Παιδείας εξήγγειλε την καθολική εφαρμογή της εισαγωγής Αγγλικών στα Νηπιαγωγεία καθώς και των εργαστηρίων δεξιοτήτων (όπως ονομάζονται και όχι εργαστηρίων γνώσεων) καθώς και την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων προς μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που ήδη υπήρχε.

Το Υπουργείο Παιδείας «αποφασίζει και διατάσσει» εν μέσω πανδημίας: Αυξάνει τον ανώτατο αριθμό των παιδιών στο τμήμα από 22 σε 25 στο Νηπιαγωγείο.Αλλάζει το σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια την ώρα που τα παιδιά γράφουν εξετάσεις. Διαφημίζει και εφαρμόζει πιλοτικά προγράμματα (Αγγλικά και εργαστήρια δεξιοτήτων),κρύβει τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών εφαρμογών και τώρα ανακοινώνει την καθολική εφαρμογή αυτών! Αλήθεια, υπήρξε κάποιου είδους αποτίμηση αυτής της πιλοτικής εφαρμογής; Πραγματοποιήθηκε άραγε μέσω τηλεκπαίδευσης (!!) η πιλοτική εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος, η ρητορική του οποίου (ψευδώς) επικαλείται τη βιωματική μάθηση;

Γιατί όμως η εκπαιδευτική κοινότητα αντιδράει, ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών και γιατί πιστεύουμε πως μόνο αρνητική είναι αυτή η εξέλιξη;

· Η πρόθεση κατάτμησης του προγράμματος του νηπιαγωγείου σε διδακτικά αντικείμενα (σήμερα εισαγωγή Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Ρομποτικής αύριο ίσως Γλώσσας, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών), δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, ενώ έχει σκοπό να εισαγάγει τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα.Η ΓΝΩΣΗ μετατρέπεται σε αποσπασματική και κατακερματισμένη, ενώ η εισαγωγή διδακτικών αντικειμένων και ειδικοτήτων στερεί από τη διδακτική πράξη τον ενιαίο και συνεχή της χαρακτήρα.

· Η εκμάθηση ξένης γλώσσας (αγγλικών) στο νηπιαγωγείο περικόπτει το χρόνο του παιχνιδιού και των αυθόρμητων δραστηριοτήτων που το ίδιο επιλέγει και δημιουργεί, οι οποίες συνεργούν στην ανάπτυξη της αυτονομίας του, και ακυρώνει την καλλιέργεια ενός παιδαγωγικού κλίματος, όπου η μάθηση έχει νόημα για το ίδιο.

· Επιπλέον, λειτουργεί εις βάρος της κοινωνικής του διαπαιδαγώγησης (Γκόττε, 2005, σ. 18)[1], η οποία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους του νηπιαγωγείου αφού διαταράσσει τη ροή ενός ελεύθερου και ευέλικτα δομημένου προγράμματος και των οργανωμένων δραστηριοτήτων που επιλέγει η/ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις ανάγκες της ευρύτερης ή των επιμέρους ομάδων.

· Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας παρέμβασης είναι αμφιλεγόμενα για τα δίγλωσσα παιδιά, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ενώ η πράξη έχει δείξει ότι πολύ λίγα έχει να προσφέρει σε σχέση με άλλες γλωσσικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην καλύτερη προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον και την ολόπλευρη ανάπτυξη του, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα μας έχει πολύ υψηλό ποσοστό γλωσσομάθειας πανευρωπαϊκά .

· Ακυρώνεται η γνώση διαμέσου του παιχνιδιού με μεικτές ηλικίες παιδιών και οργάνωσης της διδασκαλίας σε κέντρα διαφέροντος υπό την μορφή σχεδίων εργασίας, project και διαθεματικών δραστηριοτήτων, αφού ξεκομμένα διδακτικά αντικείμενα εισάγονται στο ωράριο λειτουργίας αποκόπτοντάς πολύτιμο χρόνο από τις δραστηριότητες.

· Παραγκωνίζονται οι ανάγκες των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα ακυρώνεται η θετική «προσκόλληση» σε ένα σταθερό πρόσωπο, τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον/την νηπιαγωγό, που θα συμβάλει στην ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.

· Επίσης η πρόταση αλλαγής του Αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου προς την κατεύθυνση νεοφιλελεύθερων λογικών αλλά καιιδιωτικών οικονομικώνπιέσεων και συντεχνιακών συμφερόντων (όπου το παιδί αποτελεί προϊόν- πελάτη και τα πάντα μπαίνουν υπό το πρίσμα των μετρήσεων) μεταλλάσσει το πιο δημιουργικό κομμάτι της εκπαίδευσης -αυτό του νηπιαγωγείου- και υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο, εισάγοντας τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα που καθορίζονται και από το χρόνο.

· Το αναλυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ, 2002, σ. 2)[2] του νηπιαγωγείου στη χώρα μας, αν και υπάρχει η ανάγκη εκσυγχρονισμού του στα σύγχρονα δεδομένα (υποχρεωτικότητα, πρόσφυγες, δίγλωσσα παιδιά, μετάβαση στο δημοτικό κ.ά.) ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που προωθούν την ιδέα της ολιστικής αντίληψης του κόσμου από τα παιδιά, τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης, τη σημασία της βιωματικής μάθησης, τη δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας στη ζωή και την εκπαίδευση των ατόμων.

· Το νηπιαγωγείο είναι η μόνη βαθμίδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν διακριτά γνωστικά αντικείμενα. Το αναλυτικό του πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο σε επιμέρους κατευθύνσεις προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας & Έκφρασης (Μουσική, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή, Δραματική Τέχνη) και Πληροφορικής, τα οποία δεν νοούνται ως ξεχωριστά «μαθήματα»[3], αλλά αποτελούν άξονες οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις προτεραιότητες στοχοθεσίας που θέτει ο/η νηπιαγωγός[4].

Εν μέσω όλων αυτών των σημαντικών αλλαγών καιωςπροσυνεννοημένοι με το Υπουργείο,αν και μέχρι τώρα τα συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρμογής δεν έχουν ανακοινωθεί , διοργανώνεται πανελλαδική ημερίδα από Συντονιστές Αγγλικώνπου τιτλοφορείται «Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών στην πρώιμη παιδική ηλικία» (και μάλλον αναφέρεται στις ηλικίες 3-8), εστιάζοντας στον τρόπο και όχι στηνωφελιμότητα της εισαγωγής διδακτικών αντικειμένων /εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Στην ημερίδα υπάρχει οικειοποίηση του ρόλου των νηπιαγωγών αφού εκλείπει οποιοσδήποτε «διάλογος» με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς(νηπιαγωγούς) που καλούνται να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιστημονική πλαισίωση εκλείπει αφού δεν έχουν κληθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους , τις δυσκολίες εφαρμογής αλλά και τις αντιρρήσεις τους ούτε καν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών πόσο μάλλον οι Νηπιαγωγοί που έρχονται να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα ως « βοηθοί»της « τάξης και της ησυχίας».

Το Υπουργείο Παιδείας για άλλη μια φορά,εφαρμόζει πολιτικές που έρχονται να εξυπηρετήσουν τους σχολάρχες «νομιμοποιώντας» τα κατά παρέκκλιση προγράμματα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων μη αφουγκραζόμενο τα πραγματικά προβλήματα του δημόσιου σχολείου και παραγκωνίζοντας τις ανάγκες των παιδιών.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να σταθεί δίπλα στο Νηπιαγωγείο καλύπτοντας ΑΜΕΣΑ τις ανάγκες των παιδιών για:

👉 ποιοτική εκπαίδευση με το διορισμό όλων των αναπληρωτών νηπιαγωγών/εκπαιδευτικών- σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων και εως 15 παιδιά/τμήμα

👉 καθαριότητα με μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότητας καθόλη τη λειτουργία

👉 στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των νηπίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

👉 σχεδιασμό για την πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών και της σχολικής αποτυχίας

👉 μέριμνα για την εξάλειψη των ανισοτήτων πρόσβασης στην εκπαίδευση και αντισταθμιστικών προγραμμάτων λόγω πανδημίας

Απαιτούμε να μη γίνει καμία αλλαγή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου που θα μετατρέπει την κοινωνική γνώση σε αποσπασματική, κατακερματισμένη πληροφορία/δεξιότητα με εισαγωγή διδακτικών αντικειμένων και ειδικοτήτων.

_______________________________________________________

[1]Γκόττε, Ρ. (2005). Γλώσσα και παιχνίδι στο νηπιαγωγείο. Γλώσσικήενλισχυση μέσα από το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Πατάκης.   
[2] ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο και Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – ΠΙ.
[3]Ό.π.: σ. 2.
[4]Ό.π.: σ. 7.
26 Απριλίου 2021

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 26 Απρ 2021


Την ώρα που σύσσωμοι οι νηπιαγωγοί δίνουν το δικό τους αγώνα, πολλές φορές μοναχικό για να διατηρήσουν την επαφή με τα παιδιά τους, με όποιο πρόσφορο τρόπο ο κάθε σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε , και να σταθεροποιήσουν όσα είχε κατακτήσει το παιδί ως μέλος του κοινωνικού συνόλου του σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας κάλεσε τις/τους νηπιαγωγούς, τους /τις οποίους/ες των οποίων μέχρι τώρα είχε ξεχάσει την ύπαρξη, σε τηλεδιασκέψεις για την Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ασκώντας παράλληλα πιέσεις για τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων και για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο. Μέσα στο Πάσχα, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και επίμονα τηλέφωνα από τις Διευθύνσεις στις Προϊστάμενες για να δημιουργηθούν άμεσα οι ομάδες υποστήριξης στο Νηπιαγωγείο (φυσικά χωρίς τα απαραίτητα προσόντα, αρκεί να δημιουργηθούν), συγκάλεσαν στις τηλεδιασκέψεις τηλε-show χιλιάδες νηπιαγωγών[1] μέσω WEBEX πιέζοντας για την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εμφανίζοντας την ως «χρέος» και βρήκαν και την ευκαιρία να εξυμνήσουν το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου (Αγγλικά -Επιχειρηματικότητα-Αύξηση του αριθμού των παιδιών ) που αποδομεί «πιλοτικά» το Νηπιαγωγείο και δυσκολεύει την παιδαγωγική διαδικασία.

Καταρχήν να διευκρινίσουμε στο Υπουργείο Παιδείας ότι οι Νηπιαγωγοί όλο αυτόν τον καιρό, δεν ήταν σε κατάσταση αναμονής αλλά, αφιερώνοντας απεριόριστο αριθμό ωρών προσωπικής εργασίας, πέραν της υπηρεσιακής τους υποχρέωσης, κατάφεραν να παρέχουν ασύγχρονη εκπαίδευση-επικοινωνία μέσω e-mail, με χρήση των ιστολογίων των σχολικών μονάδων όπου αναρτούν προτάσεις , με τη δημιουργία σελίδων -τραπεζών υλικού καθώς και με πολλούς ακόμη τρόπους που υιοθέτησαν με βάση την δημιουργικότητα, την ηλικία των παιδιών 4-6ετών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιαίτερες συνθήκες, τον τύπο σχολείου και τον τόπο λειτουργίας του και κατάφεραν να επικοινωνούν και να υποστηρίζουν δημιουργικά τους μαθητές τους σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Όλο αυτόν τον καιρό οι νηπιαγωγοί προτείναν υλικό όχι για να φορτώσουν στους γονείς περισσότερη δουλειά και άγχος αλλά δραστηριότητες που είναι διαχειρίσιμες από γονείς όχι από εκπαιδευτικούς.

Όμως ένας ολόκληρος κλάδος στις τηλεδιασκέψεις λοιδωρήθηκε , προσβλήθηκε και ισοπεδώθηκε όταν ακούστηκαν λόγια όπως : «επιτέλους τα παιδιά να νιώσουν την επαφή» ή «εξ αιτίας σας (αν δεν κάνετε σύγχρονη δηλ.) να μείνουν πίσω τα παιδιά;» ακυρώνοντας πλήρως όση δουλειά έχει ήδη γίνει μέχρι τώρα από μας και τονίζοντας τη λέξη «χρέος» συνέχεια. Το χρέος μας το γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα εμείς οι νηπιαγωγοί, όπως γνωρίζουμε και τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας.

Όπως γνωρίζουμε, το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί εν μέσω πανδημίας περιλαμβάνει διάταξη για αύξηση του αριθμού των παιδιών στα 24 συν 10% (δηλαδή 26 ίσως και 27 παιδιά), σε μια αιτιολογική έκθεση που αναφέρει ότι «με τον προηγούμενο νόμο οδηγηθήκαμε σε τμήματα υπερβολικά μικρότερα απ’ όσο ορίζουν τα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης και οι βασικές παραδοχές της ορθολογικής κατανομής προσωπικού». Δε γνωρίζουμε όμως δυστυχώς αυτά τα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης που επικαλούνται και που πολύ θα θέλαμε να δημοσιευτούν. Δε γνωρίζουμε επίσης αν υπάρχουν μελέτες των λοιμωξιολόγων που το επιβάλλουν και οι οποίες αν δεν υπάρχουν θα θέλαμε να γίνουν!

Από την Παρασκευή 24/4/2020 έχουμε συνεχείς καταγγελίες ,τις οποίες συναδέλφισσες/οι πρέπει να απευθύνετε και στους τοπικούς συλλόγους σας και στη ΔΟΕ ) για όλο και αυξανόμενες πιέσεις σε νηπιαγωγούς από κάποιες Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου αλλά και διοικητικά στελέχη που ακόμα και με έκτακτα βραδινά σεμινάρια (με ποιο δικαίωμα άραγε τέτοιες ώρες;) επιχειρούν να αναγκάσουν τους συναδέλφους να υιοθετήσουν υποχρεωτικά την πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Υπουργείου. Με διάφορους τρόπους επίσης οι συνάδελφοι πιέζονται άμεσα και έμμεσα για τη δημιουργία σχολικών ιστολογίων, όχι για επικοινωνία με γονείς αλλά «για να είναι έτοιμοι να αναρτήσουν και την μελλοντική αξιολόγηση τους» όπως τους προμηνύεται πριν ακόμη την ψήφιση του σχετικού νόμου.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

➱ Σύμφωνα με το υπ. Αρ. Πρωτ. Φ8/47901/ΓΔ4 22-04-2020 στο έγγραφο, υπογεγραμμένο με εντολή Υπουργού από την κ. Γκίκα, που μας εστάλη στα σχολεία στις 23-04-2020 αναφέρεται: Σας διαβιβάζουμε Οδηγίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τη Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες προς όφελος των μαθητών/τριών, παράλληλα με την Ασύγχρονη.

➱ Συνεχίζοντας, στο συνημμένο κείμενο «πασπαρτού» που ούτε καν έχει προσαρμοστεί στο Νηπιαγωγείο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται: « Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η διαδικασία υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά»

➱ Όπως τονίζεται από τη ΔΟΕ με ανακοίνωσή της στις 2-04-2020 «Η επιλογή των μεθόδων υλοποίησης της εξ Αποστάσεως είναι της αποκλειστικής ευθύνης των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, με βάση την άποψη που έχουν διαμορφώσει για τη λειτουργία της τάξης τους από την καθημερινή επαφή τους με τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές δυνατότητες που έχουν ή δεν έχουν οι μαθητές τους.»


Συνάδελφοι 

Με βάση τα έγγραφα του Υπουργείου και των Διευθύνσεων δεν προκύπτει καμμιά υποχρεωτικότητα στη σύγχρονη εξ αποστάσεως με την πλατφόρμα WEBEX του Υπουργείου.

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα παιδιά μας με τον τρόπο που είχαμε ήδη αποφασίσει και υλοποιήσει με γνώμονα την καθολικότητα του εγχειρήματός μας, τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές τους ανάγκες και το καταγράφουμε στο βιβλίο πρακτικών του σχολείου.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ . ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ …


Αθήνα 25/4/2020


[1] («και η Θράκη είναι μαζί μας!» «Ο αριθμός συμμετοχής μεγαλώνει!» «μας πιέσατε και αναγκαστήκαμε» , «ναι συνεχίστε είναι εκπληκτικό» ως και …μαγειρική περιελάμβαναν κάποιες από τις τηλεδιασκέψεις)

25 Νοεμβρίου 2020

Πρακτικό καταγραφής

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 25 Νοε 2020
Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των νηπιαγωγών αλλά και την κατάσταση στα Νηπιαγωγεία μας, προτείνει το παρακάτω πρακτικό καταγραφής να διαμορφωθεί κατά περίπτωση, να υιοθετηθεί και να σταλεί στους αρμοδίους.

Είναι σημαντικό να καταγραφεί -δημοσιοποιηθεί η υπάρχουσα κατάσταση καθώς και η δυσλειτουργία της υποχρεωτικής καθημερινής μεσημεριανής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χωρίς υπολογιστές, αφού αποκλείει τη δυνατότητα των νηπιαγωγών να στηρίξουν εκπαιδευτικά και συναισθηματικά τα νήπια με τον τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν και με γνώμονα την καθολικότητα στη συμμετοχή.

Ως συμμετοχή δε μπορεί να θεωρηθεί η χρήση κινητών τηλεφώνων, μέσο που εξ ανάγκης χρησιμοποιούν πολλοί μαθητές...
 
Κατέβασμα Αρχείου

18 Νοεμβρίου 2020

Πρώτη μέρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πλήρους πανωλεθρίας!

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 18 Νοε 2020


Τη φετινή σχολική χρονιά τα σχολεία άνοιξαν εν μέσω πανδημίας με βασικό μέτρο από πλευράς υπουργείου μια μάσκα-αερόστατο (κι ένα παγουρίνο στα δημοτικά) και από πλευράς παιδιών – γονιών – εκπαιδευτικών με άπειρη πειθαρχία, υπομονή, προσοχή και προσπάθεια να κρατηθούν τα μέτρα προστασίας, οι αποστάσεις, οι μάσκες, η προσωπική υγιεινή. Παράλληλα εξαγγέλλονται προμήθειες υπολογιστών και τάμπλετ για την ενδεχόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση που ουδέποτε παραδόθηκαν στα σχολεία. 

Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα από την αρχή ζητούσε τα αυτονόητα: ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με μικρά τμήματα και μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα τα 15 παιδιά! Διορισμούς εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι ανάγκες. Καθαριότητα σε όλη τη λειτουργία των σχολείων! Διαγνωστικά τεστ για εκπαιδευτικούς και μαθητές! Σχολίατρους και ιχνηλατήσεις από τον ΕΟΔΥ. 

Συνθήκες που θα εξασφάλιζαν για όλους μόρφωση – ασφάλεια – υγεία! 

Το υπουργείο τα θεώρησε όλα αυτά ασήμαντα και μικρά. Και κάπως έτσι φτάσαμε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες να κλείσουν τα σχολεία, προφανώς όχι γιατί συνωστίζονταν απ` έξω πολλοί γονείς -για κάτι τέτοιο για κάτι τέτοιο θα βρίσκονταν άλλες λύσεις που δε θα στερούσαν στα παιδιά το σχολείο- περισσότερο μάλλον για να αποφύγει την ανάληψη των παραπάνω ουσιαστικών μέτρων πρόληψης της διασποράς. Για άλλη μια φορά, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και μεταβατικό χρόνο να χαιρετίσουμε, να προετοιμάσουμε και να εξηγήσουμε στα παιδιά το κλείσιμο των σχολείων και τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Για την Υπουργό και το επιτελείο της τα πράγματα είναι απλά, δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς «κλείνουμε αλλά από Τετάρτη αρχίζει η σύγχρονη τηλεκπαίδευση ώστε να μη χαθεί καμία ώρα διδασκαλίας»! Στο ΦΕΚ 5044/ 14-11-2020 που ακολούθησε δίνεται και το ακριβές ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των νηπιαγωγείων (14:10-16:20)! Και «τουλάχιστον 3 ώρες διδασκαλίας» στο νηπιαγωγείο καθημερινά τα νήπια θα είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό και θα «τηλε-εκπαιδεύονται» από τουλάχιστον έναν/μια νηπιαγωγό.

Από Τετάρτη 18 Νοέμβρη το υπουργείο μας καλεί:

 • Να παραβλέψουμε την επιστημονικά, παιδαγωγικά, διδακτικά, ψυχολογικά, αναπτυξιακά αδιάψευστη αλήθεια ότι η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση και δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε να υποκαταστήσει τη ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Να παραβλέψουμε ότι όλα τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην σύγχρονη εξ αποστάσεως «εκπαίδευση». Δεν υπάρχει η δυνατότητα όλα τα σπίτια να έχουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό ούτε την απαιτούμενη σύνδεση στο διαδίκτυο. Υπάρχουν οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά που επίσης χρειάζεται να παρακολουθούν μαθήματα, γονείς που τηλεργάζονται, γονείς που απουσιάζουν γιατί εργάζονται. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη καθολική παροχή δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης αναιρείται στην περίπτωση της τηλεκπαίδευσης εφόσον δεν χορηγούνται και δεν εξασφαλίζονται τα απαραίτητα μέσα που θα την εξασφαλίζουν σε όλους τους μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς.

 • Να ξεχάσουμε ότι δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμος εξοπλισμός για να πάρουν τα παιδιά στο σπίτι τους εφόσον ποτέ δεν εστάλη από το Υπουργείο. Ακόμη περιμένουν τα σχολεία τα τάμπλετ που θα έστελνε το Υπουργείο την περασμένη άνοιξη όταν με κατεπείγουσες ημερομηνίες έπρεπε να δηλωθούν οι ελλείψεις.

 • Να ξεχάσουμε ότι δεν εστάλη ποτέ από το Υπουργείο εξοπλισμός για σχολεία και εκπαιδευτικούς. Κάνουν ότι δε γνωρίζουν πως αυτή τη στιγμή σε πολλά νηπιαγωγεία δεν υπάρχει καν ο απαιτούμενος εξοπλισμός για να μπορέσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συνδεθούν και να οργανώσουν τη διδασκαλία τους. Πότε πρόκειται να εξοπλίσει το υπουργείο τα νηπιαγωγεία με τα απαιτούμενα, θα έχει προλάβει ως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

 • Να ξεχάσουμε το αδύναμο ΠΣΔ το οποίο δε μπορεί να υποστηρίξει ούτε το διοικητικό έργο των διευθυντών και των προϊσταμένων των σχολείων κατά τις πρωινές ώρες

 • Την πλήρη έλλειψη ή στην καλύτερη περίπτωση την ελλιπή σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή ενός μοντέλου που είναι αναμφίβολο για τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα

 • Να αγνοήσουμε τις τεράστιες εκπαιδευτικές ανισότητες που θα προκύψουν από την αδυναμία πρόσβασης και συμμετοχής ενός μεγάλου αριθμού μαθητών.

 • Να ξεχάσουμε την παιδαγωγική και την επιστήμη μας! Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε δεν έχει καμία σχέση με τη βάση, τις αρχές και τα εργαλεία της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Την παιγνιώδη, βιωματική και διαδραστική μάθηση, την ενασχόληση και ανάπτυξη μέσα από κέντρα ενδιαφέροντος, τις αναπτυξιακά κατάλληλες και βιωματικές δραστηριότητες, την την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επαφή και εξοικείωση με τα υλικά, την ομαδοσυνεργατική, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

 • Να παραβλέψουμε τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των παιδιών του νηπιαγωγείου. Την ανάγκη για εναλλαγή των δραστηριοτήτων, για κίνηση, για ανακάλυψη, για χαλάρωση. Να αγνοήσουμε το μικρό χρόνο συγκέντρωσης προσοχής, τη δυσκολία αλλά και τον κίνδυνο να χειριστούν αυτόνομα τον υπολογιστή τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

 • Να καλέσουμε γονείς και παιδιά να ανατρέψουν βιολογικές συνήθειες τους όπως το μεσημεριανό φαγητό, τον ύπνο, τη χαλάρωση, τη σωματική άσκηση και άλλες συνήθειες για την σωματική και πνευματική τους υγεία

 • Να αγνοήσουμε τις έρευνες στις οποίες στηριζόμαστε ως εκπαιδευτικοί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια όταν συστήνουμε στους γονείς να μειώσουν τον χρόνο έκθεσης των παιδιών στους υπολογιστές και τα κινητά.

 • Να νομιμοποιήσουμε τη διαρκώς αυξανόμενη έκθεση των παιδιών σε μια κάμερα και την στρεβλή εικόνα κανονικότητας. Τι γίνεται επίσης με το ζητήματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών; Γιατί η Υπουργός δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμα τη συμφωνία με την Cisco ενώ πολλάκις της έχει ζητηθεί;

 • Να αγνοήσουμε τα πολύτιμα συμπεράσματα από την προηγούμενη εμπειρία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-επικοινωνίας που έδινε τη δυνατότητα σε κάθε οικογένεια να προσεγγίσει την πρόσβαση σε όσα ετοιμάζαμε και στέλναμε ή ανεβάζαμε με το δικό της χρόνο και τις δικές της δυνατότητες. Με τη σύγχρονη «διδασκαλία» εκ των πραγμάτων κάποια αποκλείονται όχι μόνο από το «μάθημα» αλλά από τη συνολική ζωή της τάξης. Είτε γιατί δεν υπάρχει εκείνη την ώρα κάποιος ενήλικας που μπορεί να τα υποστηρίξει, είτε λόγω έλλειψης τεχνολογικών μέσων και άλλα είτε λόγω του σοβαρού ζητήματος που προκύπτει σε σχέση με την έκθεση των παιδιών σε άτομα έξω από την τάξη, των προσωπικών δεδομένων.

 • Να ξεχάσουμε το δικό μας εργασιακό ωράριο αλλά και τις ανάγκες και δυνατότητες της οικογένειας μας.

Τέλος καλούμαστε να νομιμοποιήσουμε την ανικανότητα του Υπουργείου να δημιουργήσει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα σχολεία, αλλά και να αγνοήσουμε όλα τα πολύτιμα συμπεράσματα και την εμπειρία που αποκτήσαμε από την προηγούμενη καραντίνα σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ασύγχρονη εκπαίδευση δούλεψε ικανοποιητικά καθώς έδινε τη δυνατότητα σε κάθε οικογένεια να προσεγγίσει την πρόσβαση σε όσα ετοιμάζαμε και στέλναμε ή ανεβάζαμε με το δικό της χρόνο και τις δικές της δυνατότητες. Με τη σύγχρονη διδασκαλία και μάλιστα σε καθημερινή βάση εκ των πραγμάτων κάποια παιδιά «πετιούνται» έξω όχι μόνο από το μάθημα αλλά από τη συνολική ζωή της τάξης.

Όλοι γνωρίζουν πως στην ηλικία 4-6 ετών τα παιδιά εξαρτώνται από τον ενήλικα και δεν είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα.

Συνάδελφισσες/οι,

Αδυνατούμε να πιστέψουμε πώς μπορεί να υπάρχει επιστημονικό όργανο, συντονιστής/στρια εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας που θα μπορούσε να προτείνει την εφαρμογή καθημερινής 3ωρης σύγχρονης εκπαίδευσης για νήπια 4-6 ετών. Ας μας παρουσιάσει η κα υπουργός την εισήγηση του ΙΕΠ, να δούμε με ποια λογική, ποια επιστημονικά κριτήρια και βάση ποιων ερευνών προτάθηκε κάτι τέτοιο.

Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για όλους θα είμαστε για άλλη μια φορά εκεί. Όπως ήμασταν το Μάρτη πολύ πριν θυμηθεί το Νηπιαγωγείο το Υπουργείο Παιδείας. Εργαζόμενες/οι ουσιαστικά για τα παιδιά μας, για όλα μας τα παιδιά.

Καλούμε , όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους νηπιαγωγούς τη Δευτέρα να είναι όλες και όλοι στα νηπιαγωγεία.

 • Συνεδριάζουμε και καταγράφουμε τα προβλήματα και τις δυνατότητες που υπάρχουν τις δικές μας, των συναδέλφων, της σχολικής μονάδας, των γονιών και των παιδιών μας τα οποία κοινοποιούμε στη διεύθυνση και στη Συντονίστρια
 • Οργανώνουμε συλλογικά τον τρόπο και τα βήματα της δουλειάς μας όπως αποφασίσει η κάθε σχολική μονάδα με γνώμονα πάντα την ουσιαστική στήριξη των παιδιών της τάξης μας, την παιδαγωγική επικοινωνία και επαφή μαζί τους και την καθολικότητα της συμμετοχής

Καλούμε τη ΔΟΕ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα να ζητήσει από τους συλλόγους διδασκόντων των νηπιαγωγείων να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν οι ίδιοι για τον τρόπο στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους με βάση την καθολικότητα και τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το νηπιαγωγείο.

Καλούμε όλους τους συλλόγους και την Ομοσπονδία να οργανώσουν τον αγώνα άμεσα, ώστε να ανοίξουν και πάλι τα σχολεία το συντομότερο δυνατό. Η μόνη απάντηση σε αυτήν την συγκυρία δεν μπορεί να ναι άλλη από ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ και ΑΣΦΑΛΗ! Να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα που δεν ελήφθησαν μέχρι τώρα.

Είναι ΚΑΘΗΚΟΝ, ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ, ΤΙΜΗ και ΔΟΥΛΕΙΑ μας και θα οργανώσουμε εμείς οι ίδιες/οι την εργασία μας, έναντι ενός Υπουργείου που αδυνατεί, ολιγωρεί και αποδομεί το δημόσιο σχολείο, εμπαίζει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ τους να αντιμετωπίσουν την πανδημία ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ για μας αδιαφορία

08 Σεπτεμβρίου 2020

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 8 Σεπ 2020

Τα σχολεία μπορούν και πρέπει να ανοίξουν με καθημερινή λειτουργία για όλους τους μαθητές, με λιγότερα από 15 παιδιά στο τμήμα και με την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας και τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Μέχρι τώρα όμως βλέπουμε πως τα σχολεία ανοίγουν στις 14 Σεπτεμβρίου με ένα ασαφές πλαίσιο επαναλειτουργίας, εν μέσω πανδημίας και χωρίς να διαφαίνεται με τι τρόπο θα παρέχεται η ασφάλεια για παιδιά –εκπαιδευτικούς –γονείς. Δεν έχουν εξασφαλιστεί τα βασικά και στοιχειώδη μέτρα και με δεδομένη την εν μέσω κορωνοϊού ψηφισμένη αύξηση στην αναλογία παιδιών / εκπαιδευτικών ανά τμήμα (1:25) αλλά και με την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης γνωρίζουμε ότι από “το χρυσό τρίπτυχο για να συνεχίσουμε ήρεμα τη ζωή μας” λείπει ο βασικός παράγοντας της απόστασης των παιδιών. Σύμφωνα με έρευνα του ΑΠΘ στις τάξεις με 25 μαθητές ο δείκτης βασικών επαφών, μια από τις συνιστώσες του βασικού αριθμού αναπαραγωγής (δείκτης μετάδοσης του κορωνοϊού), αυξάνεται κατά 50%, σε σχέση με τάξεις 15 μαθητών. Καθότι «η ασφαλής λειτουργία των Νηπιαγωγείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο:» είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε τα ερωτήματα μας τα οποία ζητάμε να απαντηθούν διεξοδικά αφού «η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολείων»

 


Ερώτημα 1

Στις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ για τα Νηπιαγωγεία αναφέρεται « Συνεπώς, η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19.» χωρίς μέχρι τώρα να έχουν προσληφθεί καθαριστές/ιστριες και χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές πλαίσιο λειτουργίας /εργασίας τους.Ποιος είναι ο ακριβής τρόπος εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία «καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες» όταν στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει καθαριστής/ια σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του προγράμματος και στους περισσότερους Δήμους όταν θα τοποθετηθούν θα είναι για ένα τρίωρο;Θα υπάρχουν καθαριστές/ιες καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του Νηπιαγωγείου ;Τα Νηπιαγωγεία χωρίς φυσικό εξαερισμό θα ανοίξουν; 


Ερώτημα 2

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ πρέπει να γίνει «προσπάθεια για λειτουργία του Νηπιαγωγείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους».Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν έως 25 παιδιά ανα τμήμα με έναν /μια νηπιαγωγό, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε εν μέσω πανδημίας (ενώ το ανώτατο ήταν 22 παιδιά). Στο παράδειγμά μας, που αποτελεί την μεγάλη πλειοψηφία των νηπιαγωγείων της χώρας, σε ένα διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο τα παιδιά της πρωινής υποδοχής (πρώτη ομάδα) αναμειγνύονται με τα διαφορετικά παιδιά των βασικών τμημάτων (δεύτερη ομάδα) και κατόπιν με τα υπόλοιπα παιδιά του ολοήμερου τμήματος (τρίτη ομάδα). Υπάρχουν λοιπόν νήπια που θα βρίσκονται σε 3 διαφορετικές ομάδες παιδιών καθημερινά και ίσως και με 3 νηπιαγωγούς, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα τους.Πώς μπορεί να επιτευχθεί η οδηγία του ΕΟΔΥ όταν η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων πλην μονοθεσίων λειτουργούν με αυτό τον τρόπο δηλαδή με μη σταθερές ομάδες ;


Ερώτημα 3

Επόμενη οδηγία του ΕΟΔΥ είναι ότι «Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδο στο χώρο του Νηπιαγωγείου και θα οδηγούνται στην αίθουσα». Η παραλαβή των μαθητών επιφορτίζεται από μια άλλη οδηγία που ορίζει ότι « Το προσωπικό που υποδέχεται τα παιδιά, πριν την είσοδο στο χώρο υποβάλλει ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την απουσία πυρετού ή/και άλλων συμπτωμάτων και εκτιμά αδρά την υγεία των προσερχόμενων παιδιών, και σε περίπτωση υποψίας προβλήματος συζητά το θέμα με γονέα/κηδεμόνα,».Ποιο ακριβώς θα είναι το συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού που θα παραλαμβάνει τα παιδιά και πώς θα αφήνει χωρίς επίβλεψη τους υπόλοιπους μαθητές που θα βρίσκονται ήδη στο σχολείο όταν στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει επιπλέον προσωπικό ούτε σχολικοί βοηθοί;


Ερώτημα 4

Εννοείται πως, όπως σχολιάζει ο ΕΟΔΥ, « η εξοικείωση των παιδιών άνω των 4 ετών με την ορθή εφαρμογή υφασμάτινης μάσκας και χρήση της από τα παιδιά με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία» θα αποτελέσει εκπαιδευτικό σχέδιο εργασίας από τα νηπιαγωγεία γιατί τα ίδια τα παιδιά αναζητούν καθημερινά  απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Όμως, όπως  παρατηρήσαμε, στις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους  παιδικούς σταθμούς που φοιτούν και παιδιά γεννημένα το 2016, η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική  Τελικά συνίσταται  ή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας  για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2015 και το 2016 και φοιτούν στα νηπιαγωγεία;Πώς διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της με έναν και μοναδικό νηπιαγωγό σε  25 κατά ανώτατο αριθμό παιδιά ; πώς διαφυλάσσεται η ορθή χρήση της από τα μικρά παιδιά που αρκετά σχολάνε στις 16:00 μ.μ. άρα θα πρέπει να φοράνε για ένα οκτάωρο τη μάσκα ; Τι γίνεται με τα   παιδιά που  έχουν αυξημένες ρινικές ροές και η μάσκα τους πρέπει να εναλλάσσεται συνέχεια; Τι γίνεται με τα παιδιά που πιπιλάνε συνέχεια αντικείμενα ή τα χέρια τους όταν θα πιπιλάνε τη μάσκα ; Πόσες μάσκες θα πρέπει να αλλάζει ένα παιδί και πότε χρειάζεται αλλαγή μάσκας; Που θα αποθηκεύονται οι μάσκες κατά την ώρα του φαγητού ή στα «διαλείμματα μάσκας»;Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι στο νηπιαγωγείο η χρήση μάσκας από τα νήπια θα αποτελέσει προστασία και όχι υγειονομική βόμβα για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους και για τους εκπαιδευτικούς ;


Ερώτημα 5

Στο Νηπιαγωγείο δεν έχουν τοποθετηθεί τραπεζοκόμοι ή σχολικοί βοηθοί ¨Όπως αναφέρεται στην τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής του ΕΟΔΥ «Η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη επίσης κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού.»Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την ετοιμασία ή και επιμέλεια του φαγητού στο πρωινό ή στο μεσημεριανό γεύμα, εφόσον δεν υπάρχουν βοηθοί, και πώς θα αφήνει χωρίς επιμέλεια τους μαθητές που θα βρίσκονται στην τάξη;Με τι κανόνες θα γίνεται αυτή η διαδικασία;


Ερώτημα 6

Στη Διαχείριση ύποπτου κρούσματος αναφέρεται ότι Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 επικοινωνούμε με την οικογένειά του και μεριμνούμε για «Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά»Προσπερνώντας το σημαντικό γεγονός ότι αρκετά νηπιαγωγεία είναι μονόχωρα πώς η /ο νηπιαγωγός θα βρίσκεται μαζί με το ύποπτο κρούσμα μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά;Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος των παιδιών για την ασφάλειά τους και την εκπαιδευτική διαδικασία αν η /ο Νηπιαγωγός δεν είναι μαζί τους ;


Ερώτημα 7

Λειτουργία ολοημέρουΔεν έχει σταλεί τίποτε για τον τρόπο χαλάρωσης /ύπνου στο Νηπιαγωγείο. Κατά τη διάρκεια του ύπνου θα χρησιμοποιείται ή όχι μάσκα; Με ποιο τρόπο θα χαλαρώνουν ή θα κοιμούνται τα παιδιά; Σε τι απόσταση το ένα από το άλλο; Και αν πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις, πόσα παιδιά πρέπει να είναι σε κάθε τμήμα ολοημέρου; Με ποιες αποστάσεις όταν δε μπορούν να τηρηθούν στην συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων;


Τα ερωτήματα είναι ήδη πάρα πολλά και σίγουρα θα προκύψουν πολλά περισσότερα όταν ξεκινήσει η λειτουργία των σχολείων. Αν μάλιστα αναλογιστούμε τις ιδιαίτερες κτιριακές συνθήκες κάθε νηπιαγωγείου (συστεγαζόμενα με δημοτικά, ενοικιαζόμενα, νηπιαγωγεία ενός χώρου κλπ) θα είναι ακόμα περισσότερα.Αναρωτιόμαστε γιατί το υπουργείο δεν είχε προετοιμαστεί για όλα αυτά τα σενάρια εγκαίρως, εφόσον είχε στη διάθεσή του τουλάχιστον έξη μήνες από το ξέσπασμα της επιδημίας, αλλά περιμένουμε ακόμα και τώρα, μόλις μερικές ημέρες πριν από την έναρξη της διδακτικής χρονιάς, καθαρές οδηγίες και μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης. 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ