Show Mobile Navigation

08 Φεβρουαρίου 2024

,

BYE-BYE PUBLIC SCHOOL

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 8 Φεβ 2024

Πρόσφατα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενεργοποίησε το  Α2, προβαίνοντας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους Διευθυντές/ντριες και τους Προϊσταμένους/νες. Αυτή η κίνηση φαίνεται να έχει ως στόχο τον διαχωρισμό  των Διευθυντών-Προισταμένων  από τον υπόλοιπο εκπαιδευτικό χώρο και την απόσπαση της συναίνεσής τους με την επιβολή  κλίματος  και πνεύματος τρομοκρατίας και αυταρχισμού .Παράλληλα σε διάφορες περιοχές που δεν υπάρχουν νεοδιόριστοι η αξιολόγηση επεκτείνεται σε εκπαιδευτικούς με 20 και πάνω χρόνια υπηρεσίας .Αλλά για να μη προλάβει να έρθει αντιμέτωπο με την ανυπακοή των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί το συνηθισμένο του όπλο, τον αυταρχισμό και τα δικαστήρια .
Αν και η  συμμετοχή όλων των στελεχών στην εκπαίδευση είναι γνωστή και προβλεπόμενη από το νόμο 4823/21 ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει  ότι όσοι επιλέγονται για θέσεις διοίκησης συμφωνούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όταν μάλιστα το συνδικαλιστικό μας /τους  όργανο με την ομόφωνη απόφαση της 92ης ΓΣ του κλάδου  έχει αποφασίσει Απεργία Αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία η οποία είναι σε απόλυτη  ισχύ.
Τις τελευταίες ημέρες στην προσπάθεια κάποιων να επιβάλλουν τις αλλαγές παρατηρούμε όχι μόνο ένα κλίμα φόβου που εντείνεται αλλά και μια παραπλανητική εικόνα του γύρω από το τι σημαίνει η συναδελφική αλληλεγγύη.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ σημαίνει  ότι δεν είμαστε  διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο  στη  διάλυση  του Δημόσιου Σχολείου και πως η προσωπική σχέση μεταξύ των συναδέλφων, ειδικά στα ολιγοθέσια σχολεία και τα Νηπιαγωγεία,  δεν πρέπει χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των σχεδίων του Υπουργείου. Η επιχειρηματολογία που ορισμένοι χρησιμοποιούν, διατυπώνοντας ότι πρέπει να αξιολογήσουν τους συναδέλφους τους για να εξασφαλίσουν τη μονιμοποίηση τους,δεν πρέπει να επιτρέπουμε να μας ετεροκαθορίζει αλλά αντίθετα η στάση μας ορίζεται και εξαρτάται από συλλογικές διαδικασίες τις οποίες οφείλουμε να σεβόμαστε.
Ειδικά στο Νηπιαγωγείο που καθημερινά βιώνουμε την εγκατάλειψη αλλά και την πλήρη απαξίωση από το Υπουργείο όταν καίρια ζητήματα αφήνονται στην τύχη τους (ωράριο, αυξανόμενες ευθύνες και γραφειοκρατία, κατάτμηση προγράμματος, ειδική αγωγή, μόνιμοι διορισμοί και κάλυψη εκπαιδευτικών κενών σε ασθένειες, σίτιση μαθητών, ένας και μόνος εκπαιδευτικός σε βάρδια με απροσπέλαστους κινδύνους, ιδιωτικά νηπιαγωγεία και καταγγελίες ) γνωρίζουμε πως αν υποκύψουμε, η συνοχή στον εκπαιδευτικό χώρο και το σχολείο ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ δεν θα υπάρξει.
Μετά από πλήθος οχλήσεων συναδέλφων με οποιοδήποτε τρόπο θεωρούμε αναγκαίο να υπενθυμίσουμε την ομόφωνη απόφαση της 92ης ΓΣ της ΔΟΕ:
Απόφαση 92ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την αξιολόγηση
και την αναγκαιότητα  να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στα  άμεσα βήματα των επόμενων ημερών  όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΔΟΕ Επικαιροποιημένες οδηγίες-βήματα για την αποτροπή και της ατομικής αξιολόγησης μπροστά στην έναρξη της φάσης Α2 - Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (doe.gr) Όσες/Όσοι υπογράφουν τώρα δήλωση απεργίας αποχής, το κάνουν στο ειδικό έντυπο που καταθέτουν συλλογικά ή ατομικά (σας αποστέλλεται ξανά, συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία αποχή. Η παραπάνω δήλωση, τους/τις θωρακίζει με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη ενέργεια η οποία αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.
1.    Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών επικοινωνούν με τους Συλλόγους Διδασκόντων, οι οποίοι ενημερώνουν για τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή.
2.    Οι διευθυντές/ντριες, προϊσταμένες/οι που συμμετέχουν στην απεργία – αποχή δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια που αφορά το στάδιο Α2.
3.    Οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενες/οι που καλούνται να αξιολογήσουν με βάση το στάδιο Α2, απαντούν στο ενημερωτικό έγγραφο οδηγιών που τους αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως εξής: “Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας ενημερώνω ότι συμμετέχω στην απεργία αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε. από τις 8-2-2023 και έχω υπογράψει σχετική δήλωση συμμετοχής η οποία έλαβε τον υπ. αρίθμ. ….. αριθμό πρωτοκόλλου της σχολικής μονάδας” και εάν τους ζητηθεί στέλνουν αντίγραφο της δήλωσης. Επίσης, οι νεοδιόριστες/οι που καλούνται να αξιολογηθούν για το στάδιο Α2, απαντούν με τη δήλωση απεργίας αποχής και τον αριθμό πρωτοκόλλου.
4.    Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. Επισυνάπτουμε και σχετική γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. με ημερομηνία 12/10/2021.
5.    Με βάση τα παραπάνω η απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένες/ους από όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με τα στάδια Α2 και Β.
6.    Η απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους νεοδιόριστους/ες από όλα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση του σταδίου Α1, Α2 και Β, όπως από τη συνάντηση με τον/την διευθυντή/ντρια, προϊστάμενο/προϊσταμένη, την ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.
7.    Οι στάσεις εργασίας που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την παρατήρηση της διδασκαλίας από τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης, ισχύουν και τους/τις καλύπτουν και για την παρατήρηση της διδασκαλίας από τον/την διευθυντή/ντρια, προϊστάμενο/προϊσταμένη.
8.    Τα Δ.Σ. των Συλλόγων χρειάζεται έγκαιρα να ενημερώνουν το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την εξέλιξη της διαδικασίας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ για το μέλλον του Δημόσιου Σχολείου αφού όλοι γνωρίζουμε ότι ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι
    κάθε συλλογικότητα  που υπήρχε   αρχίζει να διαλύεται αφού  δημιουργούνται νέες  εξουσιαστικές σχέσεις στη δομή του, οι οποίες  μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν.
    Οι λέξεις Δημοκρατία, συλλογικότητα, χαρά, δημιουργία εξοβελίζονται και αντικαθίστανται με διαβαθμίσεις εκπαιδευτικών (.1)Μη ικανοποιητικός, 2) Ικανοποιητικός 3) Πολύ καλός 4) Εξαιρετικός)  και  το Παιδαγωγικό κλίμα μάθησης και διαχείριση της τάξης αντί να καλλιεργείται, να διδάσκεται  και να γεννιέται με τη συνδρομή όλων των δασκάλων ,  της πολιτείας  και των κατάλληλων συνεργασιών αξιολογείται ως ευθύνη του εκπαιδευτικού, όταν μάλιστα ζωτικά ζητήματα επί σειρά ετών αγνοούνται,  απαξιώνονται και αποσιωπούνται από όλους  (παράλληλες στηρίξεις, συνεργασία και στήριξη εκπαιδευτικών- παιδιών-γονιών , μείωση της γραφειοκρατίας, δυο  νηπιαγωγοί στο τμήμα, τμήματα ένταξης σε κάθε νηπιαγωγείο, 15 παιδιά στο τμήμα, χώροι με υγιεινή και ασφάλεια )
     Η αξιολόγηση θα επηρεάσει αρνητικά το πνεύμα της παιδαγωγικής διαδικασίας και τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού σε αυτήν την πρώιμη ηλικία όταν  η εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο αντί να είναι επικεντρωμένη στη χαρά της μάθησης , της δημιουργικότητας και της ανακάλυψης δημιουργεί  ανταγωνιστικές πιέσεις.
     Η έμφαση στην αξιολόγηση μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς οι εκπαιδευτικοί  θα  επικεντρώνονται  περισσότερο στην επίτευξη υψηλής αξιολόγησης παρά στη συνεργασία. Η συνεργασία και ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών που μπορούν να συμβάλουν στην ανταλλαγή ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας εξαφανίζονται .
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ !
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά.
                                                                                                                                        ΑΘΗΝΑ 6/2/2024

Author Image

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ :

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ενίσχυση της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και πιστεύουμε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια ενωμένη εκπαιδευτική κοινότητα.
Συζητάμε, διεκδικούμε, διαδηλώνουμε , γινόμαστε ενεργοί πολίτες γιατί μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία είναι εφικτή!

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου