Show Mobile Navigation

15 Νοεμβρίου 2021

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 15 Νοε 2021

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Στις μέρες μας,  που λαμβάνει χώρα μια από τις πιό άγριες επιθέσεις στο σύνολο της κοινωνίας (πανδημία,οικονομική, υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση, κλειστά σχολεία, επιχειρήσεις, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για οτιδήποτε, μεγάλος αριθμός νεκρών απο covid ) η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα  πληρώνει   το τίμημα  των αποτελεσμάτων αυτών των πολιτικών. 

40.000 μαθητές εκτός Δημοσίων πανεπιστημίων

Τηλεκπαίδευση  για έχοντες και κατέχοντες 

Μηδενική υποστήριξη εκπαιδευτικών –εισαγωγή νέων αντικειμένων με κακογραμμένες κονσέρβες επιμόρφωσης

Συγχωνεύσεις σχολείων,αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 

Κατάργηση των συλλογικών διαδικασιών  και προσπάθεια για εύρεση «συμμάχων-διευθυντών» στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις 

Ελλείψεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικής υποστήριξης, ψυχολόγων 

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 

ΟΧΙ ΩΣ ΜΙΚΡΟΚΛΑΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΛΛΑ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Τα νηπιαγωγεία τα οποία αποτελούν κατά πλειοψηφία  ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες  καλούνται διαμέσω του ενός έως πέντε ανθρώπων να λογοδοτούν  και να ενοχοποιούνται  ως αποκλειστικοί  υπεύθυνοι  για όλες τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος και τις συνέπειες των κοινωνικών παραμέτρων που συγκαθορίζουν την ανταπόκριση του νηπίου στο πρόγραμμα του  Νηπιαγωγείου.

 Στα Νηπιαγωγεία στοχεύουν παράλληλα στην αλλαγή της φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του Νηπιαγωγείου, αλλά και στη συνολικότερη αλλαγή του κλίματος και της κουλτούρας του καθώς εισάγεται η λογική, η στρατηγική και η τακτική της επιχείρησης, όπου το Νηπιαγωγείο παράγει «εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες» τα οποία «πωλούνται» στο μαθητή-νήπιο «καταναλωτή».

Στα Νηπιαγωγεία προωθείται η αρχική  κατηγοριοποίηση  των νηπίων που αξιολογούνται μέσω portfolio (φάκελος αξιολόγησης).

Στα Νηπιαγωγεία επιχειρείται άμεσα η πρώτη είσοδος κουπονιών προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου η παιδεία, κατηγοριοποιείται, αγοράζεται και πωλείται.

 Στα Νηπιαγωγεία η κατάργηση της παιδαγωγικής ελευθερίας  που συντελείται σημαίνει μετατροπή του σε «κάτι άλλο» για τα παιδιά  που θα είναι μετρήσιμο σε φόρμες, βαθμούς και αποτελέσματα και θα εξαφανίζει τη δημιουργικότητα, τον αυτοσχεδιασμό, το διαφορετικό στην εκπαιδευτική  πράξη. 

Στο Νηπιαγωγεία  καλούμαστε να είμαστε  ευπροσάρμοστοι και ελαστικοί  (μέσα από κλίμα φόβου και απειλών)  χωρίς να στοιχίζουμε  ακριβά (υπεύθυνος σχολικής βίας, υπεύθυνος covid, έλεγχος δηλώσεων, self-test, edutesting, διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών - παρουσιολόγια ΕΣΠΑ (invoice), άδειες, καλύψεις κενών, πολιτική  προστασία,  επιβεβαιώσεις–επικαιροποίηση στοιχείων στο καταγραφικό σύστημα Myschool  και μάλιστα με πλήρες διδακτικό και εργασιακό ωράριο και με αμέτρητες υπερωρίες .

ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ  ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Συνάδελφοι όλοι μαζί λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ σε όλα αυτά που καταστρέφουν το Δημόσιο σχολείο, αποσταθεροποιούν τις συνθήκες συλλογικότητας και συντροφικότητας μεταξύ συναδέλφων αλλά και γονέων, απαξιώνουν τους εκπαιδευτικούς, αποκλείουν και κατηγοριοποιούν παιδιά και σχολεία, εισάγουν τακτικές καριέρας  και όχι συλλογικών διαδικασιών και μας απαξιώνουν ως εκπαιδευτικούς.

Συνάδελφοι, τιμούμε το 95% της απεργίας –αποχής  και συνεχίζουμε να δίνουμε μαζικά και δυναμικά  με πολύμορφες δράσεις τον αγώνα μας για το νόμο της Αξιολόγησης-χειραγώγησης –διάλυσης του Δημόσιου σχολείου

Ενημερώνουμε εμπεριστατωμένα  γονείς  για τις επιπτώσεις του νέου νόμου στα παιδιά και στην ποιότητα της μελλοντικής εκπαίδευσης

Συμμετέχουμε στις συλλογικές διαδικασίες των συλλόγων μας

Υλοποιούμε τις αποφάσεις των Συλλόγων μας και της ΔΟΕ 


Author Image

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ :

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ενίσχυση της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και πιστεύουμε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια ενωμένη εκπαιδευτική κοινότητα.
Συζητάμε, διεκδικούμε, διαδηλώνουμε , γινόμαστε ενεργοί πολίτες γιατί μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία είναι εφικτή!

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου