Show Mobile Navigation

15 Νοεμβρίου 2021

, ,

Ωράριο Νηπιαγωγών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 14 Νοε 2021

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΠΕ  


Συνάδελφοι, τo Συντονιστικό Νηπιαγωγών ξεκινάει τη συγκέντρωση υπογραφών συναδέλφων νηπιαγωγών προκειμένου να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς το Υπουργείο Παιδείας για την αποκατάσταση της ισονομίας και της ισότητας. Η  αρχή της ισότητας προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες  προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν.

Για την προώθησή του αιτήματος, και με βάση τις θέσεις του κλάδου, θεωρούμε  πως η ΔΟΕ πρέπει να αναλάβει να  κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (κινηματικές και νομικές).

Μέσα στην σκληρή και άνιση μάχη που δίνουμε ενάντια στην αξιολόγηση, ένα πολύ μαζικό ρεύμα νηπιαγωγών, ήδη πιεσμένο από την πολιτική του ΥΠΑΙΘ, αναδεικνύει το πολύ μεγάλο πρόβλημα του διδακτικού ωραρίου στα νηπιαγωγεία. Όπως ήδη γνωρίζετε και μετά τους συνεχείς αγώνες που δώσαμε μαζί (ΔΟΕ-Συντονιστικό Νηπιαγωγών) με όλη τη βάση του κλάδου των νηπιαγωγών το ωράριο των νηπιαγωγών νομοθετήθηκε το 2013  (με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013  το οποίο ενσωματώθηκε στον ν. 1566/1985&7 που ορίζει :

«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του» (Α΄24). Μετά από συνεχή πίεση όλων μας (Υπουργείο Παιδείας –Γ.Σ. Αντιπροσώπων ΔΟΕ) εξειδικεύτηκε τρία χρόνια μετά, χωρίς βέβαια να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις του Συντονιστικού Νηπιαγωγών που έφεραν υπογραφές χιλιάδων νηπιαγωγών. Με  την Υπουργική Απόφαση   αριθ. 127187/E1/01-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2524/2016) Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία ορίστηκε το ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου ενιαία με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, όπως ισχύει έως σήμερα.  

Παρόλα αυτά, αν και το ωράριο υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές/ζητήματα  που δυσχεραίνουν το έργο του/της νηπιαγωγού  όπως:

• Τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά  σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και η/ο  δε Προϊσταμένη/ος καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας. 

• Ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών γίνεται σε 45λεπτα, οπότε από 8:15 έως 1:15 είναι 6 διδακτικές ώρες για το Δημοτικό ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες.

• Υπάρχει ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά  και σε σχέση με το αν έχουν πρωινή υποδοχή ή όχι (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης)

• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού  καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου. Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο  Προϊσταμένη/ος  δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο  κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων. 

• Υπάρχει επιτηδευμένη  σύγχυση σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων και το διάλειμμα δεν υπολογίζονται στο διδακτικό χρόνο. 

Ζητάμε εφαρμογή του νόμου  για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα.

Ζητάμε υπολογισμό του ωραρίου των νηπιαγωγών  με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας . Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 

Επειδή κατά τη διάρκεια της υποδοχής-αποχώρησης, της σίτισης και του διαλείμματος οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν τους μαθητές αλλά διδάσκουν βασικές δεξιότητες και στάσεις ζωής ενώ χρειάζεται να έχουν και επαυξημένη προσοχή, ζητάμε αυτό να υπολογίζεται στο διδακτικό χρόνο.Author Image

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ :

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ενίσχυση της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και πιστεύουμε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια ενωμένη εκπαιδευτική κοινότητα.
Συζητάμε, διεκδικούμε, διαδηλώνουμε , γινόμαστε ενεργοί πολίτες γιατί μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία είναι εφικτή!

2 comments:

  1. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ!!!!!!!!!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΕΣ!! ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή